Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De kennis van de verpleegkundige terminologie bij A.S.B.O.-verpleegkundigen

proeve van een benaderingswijze
Dewelf, Adelheid
Leuven: KUL. Faculteit geneeskunde. Departement maatschappelijke gezondheidszorg, 1990
Pagina's: 94

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Biomedische Bibliotheek: SMG/Th/702


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, culturele en sociale wetenschappen, geneeskunde , welzijn en hulpverlening
taal: Nederlands