Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie Vlaamse volksdansen

Instituut voor Vlaamse volkskunst
Schoten: Instituut voor Vlaamse volkskunst, 1989
Reeks: Instituut voor Vlaamse volkskunst. Vlaams dansarchief. Info-reeks
Reeksnummer: 1
Pagina's: 22

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Gent: B BIB.D13885(8)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kunst
taal: Nederlands