Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Mona Lisa: banque de donnees pour un dictionnaire electronique multifonctionnel

lexique explicatif et traductif français - anglais - néerlandais de terminologie informatique
Wuyts, Romy
Antwerpen: KVH. Afdeling Vertalers en Tolken, 1988

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 0810


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Engels, Frans, Nederlands