Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Mona Lisa: banque de donnees pour un dictionnaire electronique multifunctionnel

lexique explicatif et traductif français-néerlandais de terminologie boursière
Auwerx, Philippe
Antwerpen: KVH. Afdeling Vertalers en Tolken, 1989

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 0927


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Frans, Nederlands