Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Enkele facetten van de belastingen in België, Frankrijk en Nederland van gisteren tot heden, met een historisch en huidig Nederlands-Frans lexicon

Goossens, L.
Brussel: Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1975
Pagina's: 61

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, macro-economie
taal: Frans, Nederlands