Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van de Limburgse dialecten

1: Agrarische terminologie. 4: Verbouw van graangewassen
Kruijsen, J. & Goossens, Jan
Assen: Van Gorcum, 1992
ISBN: 9023227514
Pagina's: xv + 174

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: 803.93 gal.1
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: * 847-woor (dl.1:4) (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands
register: ja