Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van de Limburgse dialecten

1: Agrarische terminologie. 5: Verbouw van knol- en andere gewassen
Kruijsen, Joep & Goossens, Jan & Brok, H.
Assen: Van Gorcum, 1994
ISBN: 9023228901
Pagina's: 192

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: 803.93 gal.1
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: * 847-woor (dl.1:5) (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands
register: ja