Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van de Limburgse dialecten

1: Agrarische terminologie. 10: Paardetuig
Molemans, J. & Verbeek, J. & Goossens, Jan
Assen: Van Gorcum, 1996
ISBN: 9023231457
Pagina's: xiii + 102

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: * 847-woor (dl.1:10) (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands
register: ja