Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's dictionary of nuclear science and technology in six languages

English-American, French, Spanish, Italian, Dutch and German
Clason, W.E.
Amsterdam: Elsevier, 1958
UDC: 541.28
Pagina's: 914

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Campusbibliotheek Arenberg: 2 54(038) 1958
- Universiteit van Amsterdam: UBM P 70-5136


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kernfysica , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
ordening: alfabetisch
taal termen: Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
register: ja
registertype: alfabetisch