Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

A comparative study of British and American car terminology in owner manual

an electronic dictionary
Gaever, Dimitri Van
Antwerpen: KVH. Afdeling Vertalers en Tolken, 1999
Pagina's: 159

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 2715


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: techniek , transport
taal: Engels, Nederlands