Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nederlands-Frans lexicon van de strijkinstrumenten (bouw- en speeltechniek)

Schools, D.
Brussel: Hoger Rijksinstituut Vertalers en Tolken, 1972
Pagina's: 157

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: techniek , vervaardiging en technologie van overige produkten
taal: Frans, Nederlands