Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Kluwer's chemisch-technisch handboek

raadgever voor laboratorium en bedrijf
Edel, L.P.
Deventer: Kluwer, 1954
Pagina's: 8 + 671

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Gent: W: W78.35.1.006
- Technische Universiteit Delft: 7392464


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren, symbolen
onderwerpsindeling: chemie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands
ordening: alfabetisch
register: nee