Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's dictionary of information technology in English, German and French

Hoepelman, J. & Mayer, R.
Amsterdam: Elsevier, 1997
ISBN: 0444884106
Pagina's: xiii + 406

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: 681.3
- Universiteit van Amsterdam: UB Informatiecentrum: 001.64 R (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: informatiewetenschap en documentatie , kennis
taal: Duits, Engels, Frans
ordening: alfabetisch
taal termen: Duits, Engels, Frans