Overzicht van opleidingen en cursussen

Inleiding tot de taaltechnologie: Universiteit Gent: 2014-2015

Duur
Tweede semester 2015-2016 12 lesweken plus examen

Beschrijving
Doelstellingen

De doelstellingen van dit opleidingsonderdeel zijn:
- inleiding en inzicht geven in, en interesse opwekken voor een reeks taaltechnologische en vertaaltechnologische toepassingen
- wil de student vertrouwd maken met het gebruik van vertaalgeheugens, alignatiesoftware en concordantietools
- de studenten vertrouwd maken met de basishandelingen nodig bij het gebruik van een aantal andere in hun studiegebied relevante programma's Leerinhoud

Omschrijving inhoud:
Het opleidingsonderdeel “Inleiding tot de taaltechnologie” (A3TT) behandelt:
- de werking van vertaalgeheugens en alignering
- de werking en het nut van termenbanken, terminologiebeheer en terminologie-extractie
- de werking van automatische vertaalsystemen
- de werking van zoeksystemen
- praktijk vertaalgeheugens (Wordfast en WinAlign)
- praktijk concordantiesoftware (Paraconc)

Instelling
Universiteit Gent

Adres
Departement Vertaalkunde
Groot-Brittanniëlaan 45
9000 Gent
België

+32 9 224 97 00
+32 9 224 97 01

http://studiegids.ugent.be/2014/NL/studiefiches/A700025.pdf

Contactpersoon
Véronique Hoste

Doelgroepen
Studenten derde jaar bachelor Toegepaste Taalkunde

Aantal uren
75

Studiepunten
3

Datum
academiejaar 2015-2016Laatst gewijzigd op: 7-/-0/2017