Organisaties met en over terminologie uit de hele wereld

Centre de Terminologie de Bruxelles - CTB

CTB

Beschrijving
Het Centre de Terminologie de Bruxelles (CTB) is al meer dan 25 jaar actief op het vlak van wetenschappelijke en technische woordenschat.
Het CTB is een onderzoeksorgaan, maar staat ook in voor informatie en onderwijs, en probeert binnen een steeds toenemende interdisciplinariteit, de dialoog en de communicatie op alle niveaus te bevorderen. CTB is eveneens lid van verscheidene netwerken en verenigingen (TDCnet, AET, Realiter, Infoterm, enz.)In de loop der jaren heeft het CTB een aantal woordenboeken en onderzoeksrapporten gepubliceerd en heeft het centrum meegewerkt aan de ontwikkeling van terminologische databanken voor de Europese Commissie. Het CTB hecht erg veel belang aan opleiding en vorming en organiseert in dat kader een voortgezette opleiding terminologie.

Zetel
Brussel, België
Centre de Terminologie de Bruxelles
Rue d'Arlon, 11
1050 Bruxelles
Belgique
T: +32 2 549 54 80
F: +32 2 511 98 37
E: ctb@ilmh.be
W: http://www.ilmh.be/ctb

Voorzitter
Andrée Vansteelandt

Bestuur
Marie-Pierre Mayar (coordinator)
Claire Campolini
Thierry Lepage
Véronique Vienne
Marlène Vranx

Contactpersoon
Véronique Vienne
+32 2 549 54 80
+32 2 511 98 37
Véronique Vienne
Centre de Terminologie de Bruxelles
Rue d'Arlon, 11
1050 Bruxelles
Belgique
veronique.vienne@ilmh.be


Laatst gewijzigd op: 8-/-0/2010