Tijdschriftenarchief

Bijdrage: De beroepspraktijk als middel en doel van NT2-leren

Effectieve korte leerwegen op een ROC

Auteurs:

Inge van Meelis
Ina den Hollander

Bron:

Moer
| Jaargang 31 | nummer 4 | p. 247 - 252

Vrijwaring:

Moer was een uitgave van de Vereniging voor het onderwijs in het Nederlands (VON), die in september 2004 werd opgeheven. De Nederlandse Taalunie heeft het Moer-archief op verzoek van de VON overgenomen. De Nederlandse Taalunie spant zich in om de online publicatie van artikelen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Het komt voor dat dit niet lukt omdat de juiste verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of van de erfgenamen niet kan worden achterhaald. Mocht u er om welke reden dan ook bezwaar tegen hebben dat uw artikel hier wordt gepubliceerd, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via tijdschriftenarchief@taalunie.org of per gewone post op het adres: Nederlandse Taalunie, Postbus 10595, 2501 HN Den Haag, Nederland. We zullen uw artikel dan direct verwijderen.