Tijdschriftenarchief

Bijdrage: 10 van de 100 in mijn bezit zijnde alles-of-niets-stellingen over schoolboeken Nederlands voor de lagere school

Auteurs:

Marc Stevens

Bron:

Vonk
| Jaargang 25 | nummer 4 | p. 52 - 60

Vrijwaring:

De Nederlandse Taalunie spant zich in om de online publicatie van artikelen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Het komt voor dat dit niet lukt omdat de juiste verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of van de erfgenamen niet kan worden achterhaald. Mocht u er om welke reden dan ook bezwaar tegen hebben dat uw artikel hier wordt gepubliceerd, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via tijdschriftenarchief@taalunie.org of per gewone post op het adres: Nederlandse Taalunie, Postbus 10595, 2501 HN Den Haag, Nederland. We zullen uw artikel dan direct verwijderen.

Inhoudsopgave van Jaargang 25, nummer 4