Tijdschriftenarchief

Bijdrage: Elke leraar is leraar Nederlands...

De rol van taal bij onderwijs en leren

Auteurs:

Rita Rymenans
Koen Van Gorp
Harry Paus

Bron:

Vonk
| Jaargang 40 | nummer 5 | p. 299 - 306

Vrijwaring:

De Nederlandse Taalunie spant zich in om de online publicatie van artikelen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Het komt voor dat dit niet lukt omdat de juiste verblijfplaats van één of meer rechthebbenden of van de erfgenamen niet kan worden achterhaald. Mocht u er om welke reden dan ook bezwaar tegen hebben dat uw artikel hier wordt gepubliceerd, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via tijdschriftenarchief@taalunie.org of per gewone post op het adres: Nederlandse Taalunie, Postbus 10595, 2501 HN Den Haag, Nederland. We zullen uw artikel dan direct verwijderen.

Inhoudsopgave van Jaargang 40, nummer 5