Tijdschriftenarchief

Bijdrage: Cijfers en cijferschalen

Auteurs:

Bert Meuffels

Bron:

Spiegel
| Jaargang 11 | p. 49 - 69

Vrijwaring:

Het archief van Spiegel is gepubliceerd met toestemming van de toenmalige redactie. Mocht u er om welke reden dan ook bezwaar tegen hebben dat uw bijdrage in Spiegel hier wordt gepubliceerd, dan vragen wij u contact met ons op te nemen via tijdschriftenarchief@taalunie.org of per gewone post op het adres: Nederlandse Taalunie, Postbus 10595, 2501 HN Den Haag, Nederland. We zullen uw bijdrage dan direct verwijderen.