Vacatures

Docent NT2

BLC is nog op zoek naar enthousiaste docenten NT2 voor de Winter School (zie: www.dutchwinterschool.nl). Van 9-20 januari 2017 in Amsterdam en/of 27 januari-6 februari 2017 in Drenthe. Wij zijn ook geinteresseerd alvast in contact te komen met kandidaten voor onze zomercursus (zie: www.dutchsummerschool.nl)

Intensiteit 20-30 lesuren/week.

Amsterdam
Voor onze lokatie in Amsterdam werken we bij voorkeur met docenten uit Amsterdam of de regio.

Drenthe
Voor onze lokatie in Drenthe is het niet noodzakelijk om in de buurt te wonen. De docenten kunnen intern op het park verblijven in een aparte docenten-woning.

U woont in het buitenland, geen ZZP-registratie?
Bent u docent Nederlands in het buitenland en niet ingeschreven als zzp-er? Geen probleem; ook van docenten die in het buitenland wonen, maar in de zomermaanden naar Nederland komen, bekijken wij de kandidatuur.

Bent u geïnteresseerd?
U kunt uw CV sturen naar study@dutchsummerschool.nl of het formulier invullen op:
http://dutchsummerschool.nl/vacature-docent-nt2/

Dan nemen we spoedig contact op.

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.