Vacatures

Docent Nederlands m/v, specialisatie medisch Nederlands (salarisschaal 13 TV-L, 0,75 fte)

De Faculteit voor Taal- en Cultuurwetenschappen heeft bij het Talencentrum, in samenwerking met de European Medical School, een vacature per 01.03.2017 voor onbepaalde duur voor de functie van

Docent Nederlands (m/v), specialisatie medisch Nederlands
(salarisschaal 13 TV-L)
voor 75% van de normale arbeidsduur

Taken:
- onderwijs verzorgen (12 lesuren (Lehrveranstaltungsstunden)), 25% daarvan algemene taal vaardigheden, 75% medisch Nederlands ten behoeve van de European Medical School
- ontwikkeling en evaluatie van les en toets materiaal voor het vak medisch Nederlands en Nederlands voor beroepen in de zorg
- curriculum-ontwikkeling voor het talenonderwijs ten behoeve van de European Medical School (t/m niveau C1+)
- planning en uitvoering van het onderwijs in overleg met de vakinhoudelijk verantwoordelijke universiteitsdocenten
- medewerking bij werving en vakinhoudelijk-didactische begeleiding van Nederlands docenten

Vereist zijn:
- een afgeronde universitaire studie Nederlands dan wel Neerlandistiek, Nederlands voor Duitstaligen, Nederlands als Tweede Taal of vergelijkbaar, of een ander relevant vak met specialisatie taalonderwijs
- beheersing van de Nederlandse taal op moedertaal niveau (C2+) alsmede toereikende kennis van de Duitse taal (B2)
- meerdere jaren leservaring in het volwassenenonderwijs in een universitaire omgeving
- beheersing van hedendaagse communicatie-, media-, toetsings-, en presentatievormen
- relevante kennis van het Duitse hogeronderwijsstelsel (Bolognaproces)
- uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden en het vermogen om in teamverband te werken

Wenselijk zijn:
- relevante ervaring met cursussen Nederlands voor specifieke doelgroepen ook buiten de universitaire omgeving (Nederlands voor verschillende beroepsgroepen, met name: Nederlands voor medische en verzorgende beroepen)
- werkervaring in de medisch wereld
- grote mate van flexibiliteit, organisatievermogen

Aantoonbare kwalificaties voor het afnemen van relevante internationale toetsen, publicaties op het gebied van talenonderwijs, alsmede beroepservaring buiten de universitaire omgeving strekken tot aanbeveling.
De Carl von Ossietzky Universität streeft ernaar het percentage vrouwen in het wetenschappelijk onderwijs te verhogen. Daarom worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Overeenkomstig 21 lid 3 NHG (Niedersächsisches Hochschulgesetz) dienen vrouwelijke kandidaten bij gelijke geschiktheid bij voorkeur in overweging te worden genomen.

Bij gelijke geschiktheid krijgen gehandicapte kandidaten de voorkeur.

Gelieve uw schriftelijke sollicitatie met relevante documenten (diploma's, relevante certificaten) evenals een korte beschrijving van wat u onder universitair talenonderwijs verstaat, uiterlijk op 15 januari 2017 bij voorkeur per e-mail (een pdf-document) te richten aan maike.engelhardt@uni-oldenburg.de
onder vermelding van referentie NL/EMS, of via de post aan
dr. Maike Engelhardt, Sprachenzentrum, Fakultät III, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Postfach, 26111 Oldenburg. Eventuele vragen om nadere informatie kunt u per e-mail stellen.

Sollicitatiedocumenten worden niet teruggestuurd. Gelieve daarom geen originele documenten op te sturen.

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.