Vacatures

TAALCOACH

VACATURE TAALCOACH
Januari 2017

HET HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT
- een taalcoach
- in een vervangingscontract tot en met 31 augustus 2017
- opdracht: 80 of 100%
- voor onmiddellijke indiensttreding
- voor de ondersteuning van vakdocenten en opleidingen m.b.t. taalgericht vakonderwijs
- detachering vanuit onderwijs is mogelijk

1 VOORSTELLING HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL
Het Huis van het Nederlands helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken. De organisatie:
- wijst volwassenen die Nederlands willen leren de weg naar het meest geschikte aanbod
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven in hun werking
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad

2 TAAKOMSCHRIJVING
Als taalcoach ben je lid van het team taalbeleid opleidingen. Dat team ondersteunt Brusselse Nederlandstalige beroepsopleidingen voor (jong-)volwassenen om te werken aan taalgericht vakonderwijs: onderwijs dat maximale kansen biedt aan anderstaligen, door de taaldrempels zo laag mogelijk te houden, en zoveel mogelijk taalleerkansen te bieden binnen de (vak-)opleiding zelf. Onze ondersteuning bestaat enerzijds uit advies en ondersteuning bij het uitwerken van een taalbeleidsplan, en anderzijds uit coaching van leerkrachten en docenten om dat taalbeleidsplan in de praktijk te brengen. De begeleidingen kunnen zich zowel in het deeltijds onderwijs, het secundair volwassenenonderwijs, beroepsopleidingen door derdenorganisaties, als het hoger beroepsonderwijs (HBO5) situeren.

Als taalcoach
- coach je vakdocenten om een taalgerichte lesmethodiek te ontwikkelen: je geeft tips en feedback, je werkt mee didactisch materiaal en lesvoorbereidingen uit
- heb je regelmatig overleg met docenten, doe je lesobservaties, ben je aanwezig op vakgroepvergaderingen, geef je vormingen
- werk je mee aan de uitvoering van het taalbeleid van de opleiding, i.s.m. een taalbeleidsadviseur van het Huis
- ben je maximaal aanwezig in de opleiding(en) die je begeleidt
- wissel je regelmatig uit met je collega-taalcoaches en de taaladviseur van de opleiding(en) die je ondersteunt, op formele en informele overlegmomenten
- rapporteer je mondeling en schriftelijk aan de taalbeleidsverantwoordelijke en de coördinatie van de opleiding en aan je teamcoördinator
- belangrijk: je geeft zelf géén taallessen!

3 PROFIEL
- Je hebt een masterdiploma of kan gelijkwaardige ervaring aantonen
- Je hebt kennis van tweedetaaldidactiek, bij voorkeur Nederlands voor anderstaligen
- Je bent vertrouwd met de principes van taalgericht vakonderwijs
- Je hebt ervaring met coachen en vorming geven
- Je kan individuen en groepen enthousiasmeren en inspireren
- Je hebt voeling met de opdracht en de leefwereld van vakdocenten
- Je bent bij voorkeur vertrouwd met het (Brusselse) volwassenenonderwijs
- Je hebt een flexibele, positieve en probleemoplossende ingesteldheid
- Je communiceert sterk, zowel mondeling als schriftelijk
- Je bent een teamspeler
- Je kan zelfstandig je taken plannen en uitvoeren
- Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands

4 STATUUT EN VERLONING
- Deeltijds of voltijds vervangingscontract (80% of 100%) tot en met 31 augustus 2017
- Indiensttreding ten laatste op 1 maart 2017
- Het Huis van het Nederlands Brussel hanteert de 38-urenweek. In de praktijk wordt voor een voltijdse tewerkstelling 40 uren per week gewerkt, met één dag compensatieverlof per maand.
- Verloning volgens barema L1 van PC 329 (aanvangswedde 2.816,72 euro bruto/maand). Relevante anciënniteit wordt overgenomen.
- Maaltijdcheques (6 EUR/gewerkte dag)
- Gratis openbaar vervoer
- Detachering vanuit onderwijs is mogelijk
Het Huis van het Nederlands Brussel gaat voor diversiteit, ook in zijn personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

5 INFO
Meer informatie over het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be. Meer info over de inhoud van de job kan je vragen aan Katleen Craenen (coördinator team taalbeleid) via Katleen.Craenen@huisnederlandsbrussel.be.

6 PROCEDURE
Sollicitatiebrief met CV ten laatste op 1 februari 2017 sturen naar:
hasna.zarhoni@huisnederlandsbrussel.be
(met vermelding SOL. TB. OPL.)

De eerste selectie gebeurt op basis van deze schriftelijke sollicitaties. Wie geselecteerd is, wordt uitgenodigd voor een sollicitatieproef en een gesprek met de sollicitatiecommissie op maandag 13 februari (voormiddag).


Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.