Vacatures

Lector Nederlands (m/v)

Aan de Universiteit Debrecen (Hongarije) kan vanaf 1 september 2017 een nieuwe

LECTOR NEDERLANDS (m/v)

aan de slag.

Hij/zij
- is moedertaalspreker Nederlands
- is afgestudeerd neerlandicus
- heeft ervaring met het geven van Nederlands als vreemde/tweede taal

De nieuwe lector
- geeft werk- en hoorcolleges taalverwerving, spreekvaardigheid, kennis van land en volk, cultuurgeschiedenis
- redigeert publicaties van de vakgroep
- voert organisatorische en administratieve taken uit

De sollicitatie bevat
- een uitgebreid CV
- kopieën van het/de universitaire diploma('s)
- evt. referenties

Arbeidsvoorwaarden:
- de lector wordt aangesteld voor een proefperiode van één jaar
- verlenging is mogelijk
- verdiensten: lokaal assistentensalaris, suppletie van de Taalunie, woonsubsidie

Geïnteresseerden mogen tot en met 30 april hun sollicitatie sturen aan

Dr. habil. Gabor Pusztai
Debreceni Egyetem
Néderlandisztika Tanszék
Egyetem ter 1.
4010 Debrecen (Hongarije)
gpusztai@tigris.unideb.hu

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.