Vacatures

Postdoctorale onderzoeker Nederlands in Stockholm

Functieomschrijving
De postdoctorale onderzoeker voert onderzoek uit gebaseerd op het ingeleverde onderzoeksplan. De postdoctorale onderzoeker dient dit onderzoek op nationale en internationale conferenties te presenteren en te publiceren via gepaste academische kanalen. Bovendien moet de postdoctorale onderzoeker bijdragen tot de werking van het departement door gastonderzoekers uit te nodigen op het gemeenschappelijke colloquium van de Duitse en Nederlandse afdelingen, alsook bijv. auteurs uitnodigen op de Nederlandse afdeling. Ook dient de doctorale onderzoeker contacten met de omringende samenleving te initiëren en te onderhouden.

Functie-eisen
Een postdoctorale onderzoeker is een werknemer die aangesteld wordt om in hoofdzaak onderzoek uit te voeren en die een PhD heeft binnen de Neerlandistiek.

Beoordelingscriteria
Het PhD-diploma mag maximaal drie jaar vóór de uiterste datum voor aanvragen van deze vacature verkregen zijn. Indien bijzondere omstandigheden kunnen worden aangetoond, kan het PhD-diploma eerder verkregen zijn. Tot deze omstandigheden worden gerekend: werkonderbreking omwille van ziekte, ouderschapsverlof, vertrouwelijke opdrachten binnen vakbond of andere gelijkaardige omstandigheden.

Bij de beoordeling zal bijzondere aandacht besteed worden aan wetenschappelijke competentie. De beoordeling wordt gebaseerd op zowel het proefschrift als het onderzoeksplan. Het proefschrift moet getuigen van wetenschappelijke competentie. Overige wetenschappelijke publicaties worden als extra merite beschouwd.
Het onderzoeksplan moet zelfstandig geformuleerd worden en moet overkoepelende theoretische vraagstellingen inhouden die aansluiten op één of meerdere van de onderzoeksonderwerpen van de Nederlandse afdeling: linguïstiek, literatuurwetenschap en/of cultuur waar het Nederlands inbegrepen wordt. Het onderzoeksplan mag maximaal 10 000 tekens inhouden, incl. spaties.

Bijkomende aandacht wordt besteed aan een goed vermogen tot samenwerking en communicatie. Uitstekende mondelijke en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels zijn een vereiste. Kennis van het Zweeds is een merite.

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling is voltijds en bedraagt maximaal 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging indien hier specifieke aanleiding toe is. De aanstelling omvat 100% onderzoek incl. enige vorm van onderwijs. De aanstelling heeft als startdatum 1 januari 2018, of vroeger, met als werklocatie de Nederlandse afdeling. Er wordt een regelmatige aanwezigheid op de werkplek verwacht alsook een actieve deelname in de werking van het departement om het wetenschappelijke klimaat te bevorderen.

Het streefdoel van de universiteit van Stockholm is om een werkplek te zijn die vrij is van discriminatie en om gelijke kansen en mogelijkheden aan iedereen aan te bieden.

Contact
Meer informatie over deze functie kan verkregen worden bij de Prefect Tora Hedin, tfn +46 8-16 43 83, tora.hedin@slav.su.se, of bij Universitair docent en hoofd voor de Nederlandse afdeling Annika Johansson, +46 8-16 35 07, annika.johansson@nederlandska.su.se

Afgevaardigden Vakbond
Anqi Lindblom-Ahl (Saco-S) en Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST en ärarförbundet), tfn +46 8 16 20 00 (via telefooncentrale van de universiteit) en bij seko@seko.su.se (SEKO).

Sollicitatieaanvraag

U kan enkel een aanvraag indienen via het digitale aanvraagsysteem van de universiteit (Stockholms universitets rekryteringssystem) door te klikken op "Ansök" onderaan de Zweedse vacature op de website van Stockholm University. U kan daarna zelf een account aanmaken om de aanvraag te maken. Het is de individuele verantwoordelijkheid van elke kandidaat om ervoor te zorgen dat de aanvraag volledig is en de richtlijnen volgt die in de tekst van de vacature aangegeven worden, alsook dat de aanvraag ten laatste op de eerder aangegeven uiterste datum wordt ingediend.

Wanneer u een aanvraag indient, vragen we u om volgende gegevens in te vullen:

Uw contactgegevens en uw persoonlijke gegevens
Uw hoogste diploma
Uw talenkennis
Contactgegevens voor 2 tot 3 referentiepersonen
en om volgende documenten toe te voegen:

Een persoonlijke brief
Een CV met alle opleidingen, werkervaring en een publicatielijst
Een projectplan/ een onderzoeksplan (max. 3 bladzijden) dat uw project beschrijft en:
- Waarom u geïnteresseerd bent in het onderzoeksonderwerp
- Waarom en hoe u het onderzoeksproject wil uitvoeren
- Waarom u de geschikte kandidaat bent voor het actuele onderzoeksproject
Een kopie van uw PhD-diploma
Eventuele aanbevelingsbrieven (max. 3 documenten)
Eigen publicaties die u wenst aan te halen (max. 3 documenten)
Verdere aanwijzingen voor de aanvraag zijn te vinden op de website: Instructions Applicants.

Wij verwelkomen uw aanvraag!

Stockholm University - our education and research produce results.

Closing date: 01/08/2017
URL to this page
http://www.su.se/english/about/vacancies/vacancies-new-list?rmpage=job&rmjob=3428&rmlang=UK

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.