Vacatures

Deeltijd leerkracht primair onderwijs

De leerkracht is hoofdverantwoordelijk voor de verzorging van het primair onderwijs op de NTC-school. Hieronder vallen o.a. de volgende taken:

- zelfstandig voorbereiden van lessen op verschillende niveaus, steeds rekening houdend met de beoogde doelgroep
- zorg dragen voor de uitvoering van de lessen, in nauw samenwerkingsverband met ouders en vrijwilligers, die o.a. als onderwijsassistenten kunnen ondersteunen.
- organiseren van een samenhangend programma van gevarieerde leeractiviteiten voor elke groep, op basis van de voorgeschreven methode.
- selecteren van aanvullende (online en hardcopy) leermiddelen en materialen ter aanvulling van de vastgestelde lesmethode
- gestructureerd archiveren van digitaal en hardcopy lesmateriaal, teneinde bij te dragen aan de steeds uitbreidende materialenbank
- het beoordelen van de studievoortgang van leerlingen aan de hand van formele, informele, formatieve en summatieve toetsing
- uitvoeren van onderwijsgerelateerde praktische en administratieve taken (bijv. bijhouden van presentielijsten, schrijven van voortgangsrapporten, bijwonen van vergaderingen, voeren van oudergesprekken etc.)
het algemeen handhaven van een hoge professionele standaard, zowel in de voorbereiding en uitvoering van de lessen als in het contact met leerlingen en ouders

Aanbod
De NTC-school in Sofia bestaat sinds 2010 en is sinds ruim 4 jaar aangesloten bij het NOB. Wij bieden:

- een tijdelijke arbeidsovereenkomst naar Bulgaars recht voor een deeltijdaanstelling (0,5/20 uur per week) tijdens de effectieve onderwijsperiode (10 maanden per jaar)
- een netto maandsalaris van 550 euro (exclusief belastingen en sociale bijdragen die verschuldigd zijn krachtens de lokale Bulgaarse wetgeving)
- een stimulerende werkomgeving, waarin eigen initiatief en suggesties voor verandering en verbetering gewaardeerd worden
- mogelijkheid tot uitbreiding van uren en verantwoordelijkheden al naar gelang de groei van de school

Aanvullende informatie
- In Sofia zijn er goede mogelijkheden voor Nederlandstaligen om aanvullend deeltijdwerk te vinden
- De kosten van levensonderhoud in Sofia zijn ongeveer de helft van die in Nederland en het gemiddelde maandsalaris in Bulgarije was in 2016 EUR 402 per maand voor 40 uur per week.
- Sollicitaties opsturen naar: Bestuur@nederlandseschool.bg
- Voor vragen kunt u ook naar dit adres schrijven of bellen naar +359 898 614 229

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.