Vacatures

PROJECTONDERSTEUNER (50%)

VACATURE PROJECTONDERSTEUNER (50%)
21 juni 2017


HET HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT:
- een projectondersteuner taalbeleid
- in een contract van bepaalde duur (van 1 september 2017 t.e.m. 31 januari 2018)
- opdracht: 50% VTE
- voor de ondersteuning van taalbeleid in Brusselse organisaties

VOORSTELLING VAN HET HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL
Het Huis van het Nederlands helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken. De organisatie:
- wijst volwassenen die Nederlands willen leren de weg naar het meest geschikte aanbod
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven in hun werking
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands in de hoofdstad

1 TAAKOMSCHRIJVING
Brusselse organisaties kunnen bij het Huis van het Nederlands Brussel (vanaf hier: het Huis) terecht met vragen als: 'Hoe kan ik mijn personeel Nederlands leren?', 'Hoe gaan we als Nederlandstalige opleidingsinstantie om met een doelpubliek dat weinig of geen Nederlands kent?', 'Welke taal of talen gebruiken we in onze dienstverlening voor een anderstalig publiek?', enz. De vijf taaladviseurs van het team taalbeleid van het Huis helpen hen om een antwoord te formuleren.
Als projectondersteuner van het team taalbeleid ondersteun je de taaladviseurs bij de uitvoering van allerlei taalacties:
- Je plant testmomenten, zowel intern als extern. Je bent verantwoordelijk voor de afspraken over de testmomenten tussen twee interne teams (team taalbeleid en team screening & oriëntering).
- Je verzorgt de praktische voorbereiding van lesmodules op maat: lokaal zoeken, data plannen, deelnemers rekruteren, contacten tussen opleidingsaanbieder en gastorganisatie ondersteunen
- Je ondersteunt organisaties bij de opstart van conversatietafels: je geeft een startvorming en begeleidt enkele conversatiemomenten.
- Je geeft vooraf uitgewerkte infosessies over Nederlands leren & oefenen bij/voor partnerorganisaties.
- Je neemt enquêtes af over diverse taalacties en verwerkt ze.
- Je ondersteunt de interne werking van het team: je plant vergaderingen in en neemt verslag, je volgt de productie en de stock van communicatietools (folders, fiches) op, je draagt bij aan de ontwikkeling van vormings- en lesmateriaal
- Je takenpakket kan aangevuld worden/variëren in functie van de teamplanning

2 PROFIEL
- Je hebt een hart voor Brussel, en je hebt voeling met de Brusselse taalsituatie
- Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting, of kan gelijkwaardige ervaring aantonen
- Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands en zeer goed Frans
- Collega's en klanten goed ondersteunen geeft je energie
- Je bent een sterke organisator: door je proactieve & efficiënte aanpak loopt alles op wieltjes
- Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk
- Je doet verbetervoorstellen waar mogelijk
- Je kan zelfstandig taken plannen en uitvoeren en tegelijk samenwerken in een team
- Je kan goed overweg met MS Office
- Ervaring als vormingsgever en/of ervaring met de doelgroep (Brusselse anderstaligen) is een grote troef
- Je bent flexibel en bereid tot occasioneel avond- en/of weekendwerk

3 STATUUT EN VERLONING
- Halftijdse tewerkstelling (50%)
- Contract van bepaalde duur, voor 5 maanden (eventuele verlenging vanaf 1 februari 2018 mogelijk bij verderzetten subsidiëring)
- Verloning volgens barema B1b van PC 329 (aanvangswedde: 1.226,79 euro bruto/maand voor een halftijdse functie bij 0j anciënniteit; 1.512,77 euro bruto/maand bij 10j anciënniteit). Relevante anciënniteit in vorige functies wordt overgenomen.
- Je ontvangt 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag.
- Het Huis van het Nederlands hanteert voor een voltijdse medewerker de 38-urenweek. In praktijk wordt er 40u gewerkt. Voor een halftijdse functie betekent dit 20 uren per week werken, met 1/2e dag compensatieverlof per maand.
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer)

Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

4 INFO
Meer informatie het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be. Meer info over de inhoud van de job vind je bij Katleen Craenen (coördinator team taalbeleid) via katleen.craenen@huisnederlandsbrussel.be .

5 PROCEDURE
Omwille van de zomervakantie volgt deze aanwervingsprocedure een strikte timing.
Stuur je sollicitatiebrief met CV ten laatste op 31 juli 2017 naar:
vacature.projectondersteuner@huisnederlandsbrussel.be (met vermelding SOL. PO.TB)
De eerste selectie gebeurt op basis van deze schriftelijke sollicitaties.
Wie geselecteerd is, wordt uitgenodigd op een gesprek met de sollicitatiecommissie op woensdag 16/8 in de voormiddag.

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.