Vacatures

Assistent Nederlandse Taal- en Letterkunde

Aan de Universiteit van Luik is voor het academisch jaar 2017-2018 een mandaat vacant voor een assistent Nederlandse taal- en letterkunde. De taakomschrijving behelst naast ondersteuning bij de colleges in het betrokken domein hulp bij de organisatie van de examens en administratief werk voor de vakgroep Nederlands.
De kandidaten dienen te beschikken over een uitgesproken onderzoeksprofiel en het voornemen te hebben het werk aan een doctoraal proefschrift aan te vatten of voort te zetten. De betrekking kan uitzicht bieden op een verlengd assistentenmandaat of de aanzet vormen tot een sollicitatie naar een onderzoeksmandaat. Voorkeur zal worden gegeven aan kandidaten met een zeer goede beheersing van de vaktaal (Nederlands) en de werktaal (Frans).
Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Prof.dr. L. Rasier, voorzitter van het Departement de Langues et Lettres modernes: laurent.rasier@ulg.ac.be. Sollicitaties met motivatiebrief (in het Nederlands) en cv dienen eveneens aan hem te worden gericht. De sluitingsdatum is 21 augustus e.k.

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.