Vacatures

Gecertificeerde docenten NT2 in Amsterdam

Met spoed gezocht:
Gecertificeerde docenten NT2 voor meerdere dagdelen per week voor een traject Taal & Ouderbetrokkenheid en verschillende groepen Inburgering en Staatsexamen in Amsterdam.

Traject Taal en Ouderbetrokkenheid:
1. U geeft les aan een groep ouders die op de basisschool van hun kind de cursus Taal en Ouderbetrokkenheid volgen,
2. U bent gewend om te werken met verschillende taalniveaus,
3. U stelt in samenspraak met de school en de cursisten het programma samen, dat aansluit bij de thema's van de school,
4. U bent in staat een hechte en betrokken groep te vormen,
5. U bereidt ouders voor op een vervolg richting buurtparticipatie

Traject Inburgering en Staatsexamen
1. U geeft les aan een groep statushouders (homogene groepen)
2. U bent bekend met de methode Taalcompleet, Codeplus en Taaltalent
3. U bent in staat een hechte en betrokken groep te vormen

Interesse of vragen? Neem contact met ons op.
E: solliciteren@toptaalgroep.nl
T: 020-7163690

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.