Vacatures

EDUCATIEF CONSULENT - GECO (VERVANGING)

VACATURE EDUCATIEF CONSULENT - GECO (VERVANGING)
december 2017

HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT
- een educatief consulent ('intaker')
- die voldoet aan de GECO-voorwaarden
- in een deeltijds (vervangings-)contract (50%)
- voor screening en oriëntering van kandidaat-cursisten Nederlands Tweede Taal

VOORSTELLING
Het Huis van het Nederlands helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.
De organisatie:
- ontvangt mensen die Nederlands willen leren, geeft hen informatie en neemt testen af
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven in hun werking
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad

1 TAAKOMSCHRIJVING
Als intaker ben je lid van het Team 'Screening en oriëntering'. Dat team leidt volwassenen naar een cursus of zelfstudiepakket Nederlands die het best aansluit bij hun profiel.
Je bent verantwoordelijk voor het:
- voeren van oriënterende gesprekken met kandidaat-cursisten, overwegend in het Nederlands, Frans of het Engels
- afnemen van (bestaande) tests m.b.t. het taalniveau en de leervaardigheid van de kandidaat-cursisten
- oriënteren van kandidaat-cursisten naar de voor hen meest geschikte opleiding
- registreren van de gegevens van de kandidaat-cursisten in een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma (KBI Connect)

2 PROFIEL
- Je komt in aanmerking voor een Brussels GECO-contract en voldoet aan alle voorwaarden. Dit wil zeggen:
* minimum 1 dag volledig uitkeringsgerechtigd werkloos (én minimum 40 jaar zijn) of minimum 6 maanden ingeschreven zijn als werkzoekende (geen leeftijdscriterium)
* ingeschreven zijn bij Actiris
* gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Je hebt een bachelordiploma hoger onderwijs (belangrijk: personen met masterdiploma als hoogst behaalde diploma voldoen niet aan de GECO-voorwaarden en komen niet in aanmerking).
- Je kan helder communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk
- Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk
- Je hebt een goede mondelinge kennis van het Frans en het Engels (kennis van een relevante bijkomende taal: Russisch, Arabisch, Turks, Spaans, Farsi, Perzisch of Afrikaanse Talen, is een pluspunt)
- Je vindt administratief werk uitdagend en werkt dit nauwkeurig af
- Je kan goed luisteren, bent klantvriendelijk en kan vlot communiceren
- Je bent zelfstandig
- Je kan planmatig en efficiënt werken
- Je blijft kalm in stressvolle situaties en drukke periodes
- Je werkt vlot in teamverband
- Je bent vertrouwd met werken op een PC

3 STATUUT
- Deeltijdse tewerkstelling (50%)
- Vervanging van een zieke collega
- Verloning volgens barema B1B van paritair comité 329.01 (startbrutoloon 50%: 1.253,50 euro). Relevante anciënniteit in vorige functies wordt tot max. 10 jaar overgenomen.
- Je ontvangt 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag.
- Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek (voor voltijdse job). In praktijk wordt voor halftijdse job 20 uren per week gewerkt, met één halve dag compensatieverlof per maand.
- Wekelijks min. 1 avondpermanentie
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer)
- Snelle indiensttreding is pluspunt

4 INFO
Meer informatie het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be. Meer info over de job vind je bij Katrien Quirijnen (coördinator team intake) op katrien.quirijnen@huisnederlandsbrussel.be
Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

5 PROCEDURE
Gemotiveerde sollicitatiebrief met CV (beide in het Nederlands) ten laatste op zondag 21 januari 2018 sturen naar: vacature.intakergeco@huisnederlandsbrussel.be
(met vermelding: SOL.GECO.INT)


Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.