Vacatures

Lector Nederlands (m/v)

Aan de Universiteit Debrecen (Hongarije) kan vanaf 1 september 2018 een nieuwe

LECTOR NEDERLANDS (m/v)

aan de slag.

Hij/zij
- is moedertaalspreker Nederlands
- is afgestudeerd neerlandicus
- heeft een streepje voor met ervaring in het geven van Nederlands als vreemde/tweede taal

De nieuwe lector
- geeft werk- en hoorcolleges taalverwerving, spreekvaardigheid, kennis van land en volk, cultuurgeschiedenis, …
- redigeert publicaties van de vakgroep
- voert organisatorische en administratieve taken uit
- houdt zich niet in om zijn/haar eigen kennis en vaardigheden in te zetten in socio-culturele evenementen op en van de vakgroep

De sollicitatie bevat
- een uitgebreid CV
- kopieën van het/de universitaire diploma(’s)
- evt. referenties

Arbeidsvoorwaarden:
- de lector wordt aangesteld voor een proefperiode van één jaar
- verlenging is mogelijk
- verdiensten: lokaal assistentensalaris, suppletie van de Taalunie, woonsubsidie, kans op een promotie voor te bereiden (PhD)

Geïnteresseerden mogen voor 1 mei hun sollicitatie sturen aan

Dr. habil. Gábor Pusztai
Debreceni Egyetem
Néderlandisztika Tanszék
Egyetem tér 1.
4010 Debrecen (Hongarije)
gpusztai@tigris.unideb.hu

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.