Vacatures

(Hoofd)Docent Communicatieonderzoek & Academisch/Professioneel Schrijven - (50%)

Vacaturetekst:
https://www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures/ap/2018zapflwex027/

Uw opdracht
- U bent verantwoordelijk voor onderzoeksgebaseerd onderwijs en scriptiebegeleiding in de master en het schakelprogramma Meertalige Professionele Communicatie. U doceert met name opleidingsonderdelen in het domein van het Communicatieonderzoek, Professioneel en Academisch schrijven. Een deel van dit onderwijs gebeurt in de vorm van co-teaching en/of blended learning. Daarnaast vormt de begeleiding van scriptiestudenten een belangrijk onderdeel van uw opdracht.
- U bouwt het wetenschappelijk onderzoek uit in het domein van de Professionele en Academische Communicatie.
- U denkt kritisch mee over de verdere optimalisatie van het onderwijs en het onderzoek in de context van de master in de Meertalige Professionele Communicatie.
- Ook wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening behoren tot uw takenpakket. U neemt actief deel aan de werking van het departement, de faculteit en de universiteit. U draagt bij tot de wetenschappelijke dienstverlening aan de samenleving.

Uw profiel
- U bezit een doctoraat op proefschrift met bewezen onderzoeksexpertise in het vakdomein van de communicatie, met nadruk op de talige component.
- U hebt ervaring in het doceren aan (grote) studentengroepen op bachelor en masterniveau en in het begeleiden van bachelor- en/of masterproeven.
- U beheerst het Nederlands op moedertaalniveau.
- U legt in uw onderwijs de juiste accenten die passen binnen de visie op onderwijs van de Universiteit Antwerpen.
- Uw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij de beleidslijnen van de universiteit.
- U beschikt over (potentiële) leiderschapskwaliteiten.
- U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.
Internationale ervaring, een sterk internationaal netwerk en ervaring in het verwerven van onderzoeksfondsen, strekken tot aanbeveling.

Volledige vacaturetekst:
https://www.uantwerpen.be/nl/jobs/vacatures/ap/2018zapflwex027/

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.