Vacatures

Voltijdse vacature binnen het zelfstandig academisch personeel in het domein van de bedrijfscommunicatie/Sociolinguïstiek

Solliciteren
- tot en met: 9/03/2018
- via de applicatie: https://icts.kuleuven.be/apps/jobsite/#/vacatures/54464443?hl=nl&lang=nl
- voor meer informatie, contacteer stefania.marzo@kuleuven.be

Opdracht

Onderzoek
Uw opdracht bestaat uit academisch onderzoek, onderwijs en dienstverlening op het raakvlak van bedrijfscommunicatie en sociolinguïstiek.

U ontwikkelt een coherent onderzoeksprogramma van internationaal niveau op het raakvlak van bedrijfscommunicatie en sociolinguïstiek (in de meest brede zin). U treedt toe tot de onderzoeksgroep van de Onderzoekseenheid Taalkunde waar uw onderzoek de sterkste affiniteit mee heeft. U neemt initiatieven om competitieve financiering te verwerven en werkt actief mee aan de uitbouw van toekomstige onderzoeksprojecten.

Onderwijs
U verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs in de opleidingen Bedrijfscommunicatie en Taal- en Letterkunde, met een duidelijk engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel.

De onderwijsopdracht omvat een geheel van colleges en taken waartoe bij aanvang behoren:
- een college Bedrijfscommunicatie in de praktijk
- een college Taalkundige aspecten van communicatietechnieken en -strategieën
- een college Sociolinguïstiek
- de begeleiding van stages in de master Bedrijfscommunicatie
- de begeleiding van bachelor- en masterproeven.
Voor opleidingsonderdelen waarvoor dat een meerwaarde biedt, gaat u actief op zoek naar interactie met het relevante werkveld.

Uw onderwijsopdracht is in eerste instantie verbonden aan de Campus Leuven van de faculteit, maar u bent ertoe bereid om, waar dat opportuun wordt geacht, in de toekomst onderwijsopdrachten te verzorgen op andere campussen van de faculteit, en in aan bovengenoemde opleidingen gerelateerde onderwijsprogramma's.

Uw onderwijs moet beantwoorden aan de eisen van een academische opleiding wat betreft niveau, oriëntatie en academisch gehalte. U ontwikkelt uw onderwijsaanpak overeenkomstig de onderwijsvisie van de KU Leuven, en maakt gebruik van de mogelijkheden voor onderwijskundige professionalisering die de faculteit en de universiteit aanbieden.

Dienstverlening
U bent ertoe bereid interne bestuurlijke, organisatorische en administratieve taken op te nemen, m.n. in een leidende rol binnen de master in de Bedrijfscommunicatie, en mee te werken aan het versterken van de banden tussen de opleiding en het werkveld.

Vereisten
U hebt een diploma van doctor in de taalkunde (of een equivalent relevant diploma).

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.