Vacatures

Voorzitter Raad van Toezicht

Vanwege de beëindiging van de bestuurstermijn van de huidige voorzitter is het Nederlands Letterenfonds op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht. De nieuwe voorzitter leest graag een goed boek, heeft in bredere zin affiniteit met letteren en cultuur, heeft leidinggevende en bestuurlijke ervaring, een relevant netwerk in politiek en openbaar bestuur en een goed gevoel voor governance.

Het Nederlands Letterenfonds is hét publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en één van de zes door de Rijksoverheid ingestelde en gefinancierde cultuurfondsen. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en promotie in binnen- en buitenland. Het fonds geeft beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en de nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak.

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder
De directeur-bestuurder is het gezicht en de vertegenwoordiger van het fonds, verantwoordelijk voor beleid, besluitvorming op subsidieaanvragen en de leiding over de organisatie van nu 26 fte. Hij weet zich gesteund en gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Uitgangspunt is dat de Raad moet kunnen vaststellen dat de directeur-bestuurder 'in control' is. Bevoegdheden van de Raad zijn statutair vastgelegd en omvatten onder meer de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarrekening. De Raad van Toezicht fungeert ook als adviseur en klankbord.

De nieuwe voorzitter
De Raad van Toezicht bestaat - inclusief de voorzitter - uit zes leden en komt minimaal 5 keer per jaar bijeen. Sfeer en wijze van omgang zijn prettig en professioneel. De voorzitter die wij nu zoeken wil graag leiding geven aan de Raad van Toezicht en heeft voldoende tijd en affiniteit om ook naast de formelere vergaderkaders tijd vrij te maken voor de belangen en de vertegenwoordiging van het fonds. Het fonds heeft een vacatieregeling. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht valt onder de WNT. Om de balans in de Raad in evenwicht te brengen willen wij vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk uitnodigen om te reageren.

Meer weten of direct reageren
Voor meer informatie over wie en wat wij zoeken kunt u contact opnemen met directeur-bestuurder Tiziano Perez, 020 520 73 00. Wij zien uw belangstelling graag verwoord en voorzien van cv voor donderdag 10 mei 2018 tegemoet. U kunt uw brief richten aan het Nederlands Letterenfonds, t.a.v. de secretaris van de Raad van Toezicht, mw. Claudia Zuidema, Postbus 16588, 1001 RB Amsterdam, of mail vacature.voorzitter@letterenfonds.nl.

Het fonds wordt graag gewezen op mogelijk geschikte kandidaten, maar acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over ons op onze website.


Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.