Vacatures

Docent(e) vertalen en vertaalwetenschap Nederlands-Frans

In het kader van een vervanging is de afdeling tolken en vertalen van de Universiteit Luik (Université de Liège) voor het volgende academiejaar (2018-2019) op zoek naar gastdocenten (m/v) voor de volgende cursussen:

- TRAD0008-1 Traduction et explication de textes historiques : néerlandais (B1-B2 Histoire, 45h, TA);
- TRAD00157-1 Néerlandais - Traduction générale vers le français et traduction à vue
- (B3, Traduction, 60h, Q2);
- TRAD0066-1 Théorie et pratique de la traduction du néerlandais vers le français I (M1, Traduction, 30h, Q1);
- TRAD0070-1 Théorie et pratique de la traduction du néerlandais vers le français II (M2, Traduction, 30h, Q1);
- TRAD0113-1 Traduction spécialisée du néerlandais vers le français: culture et littérature (M1-M2, Traduction, 60h, Q2).

Deze cursussen vormen een tijdelijk onderwijsproject voor de duur van één jaar. De potentiële kandidaten moeten de titel hebben van docteur of hebben langdurige ervaring op het gebied van vertalen van Frans-Nederlands. Geïnteresseerden kunnen solliciteren voor één of meerdere cursussen.

Potentiële kandidaten kunnen hun hun c.v. sturen naar professeur Laurent Rasier, hoofd van het departement voor moderne talen, taalkunde, literatuur en vertaling, met kopie aan Julien.Perrez@uliege.be, directeur van de afdeling vertalen en tolken, vóór woensdag 2 mei 2018 of later.

Geïnteresseerden kunnen voor vragen over de inhoud van de cursussen contact opnemen met Julien Perrez. Voor vragen over arbeidsvoorwaarden kan men contact opnemen met de afdeling personeelszaken (ressources humaines) van de universiteit.
-----
Dans le cadre d’un remplacement, la filière en traduction et interprétation de l’Université de Liège recherche pour l’année académique prochaine (2018-2019) des professeur·e·s invité·e·s pour les cours suivants :

- TRAD0008-1 Traduction et explication de textes historiques : néerlandais (B1-B2 Histoire, 45h, TA);
- TRAD00157-1 Néerlandais - Traduction générale vers le français et traduction à vue
- (B3, Traduction, 60h, Q2);
- TRAD0066-1 Théorie et pratique de la traduction du néerlandais vers le français I (M1, Traduction, 30h, Q1);
- TRAD0070-1 Théorie et pratique de la traduction du néerlandais vers le français II (M2, Traduction, 30h, Q1);
- TRAD0113-1 Traduction spécialisée du néerlandais vers le français: culture et littérature (M1-M2, Traduction, 60h, Q2).

Ces cours constitueront des missions d’enseignement attribuées pour un an. Les candidat·e·s potentiel·le·s seront titulaires du titre de docteur·e ou pourront faire valoir une large expérience dans le domaine de la traduction néerlandais-français. Les personnes intéressées peuvent postuler pour un ou plusieurs cours.

Les candidat·e·s potentiel·le·s peuvent faire parvenir leur curriculum vitae au professeur Laurent Rasier, président du département de langues et littératures modernes : linguistique, littérature et traduction, avec copie au professeur Julien Perrez, directeur de la filière en traduction et interprétation, pour le mercredi 02 mai 2018 au plus tard.

Pour toute question relative au contenu de ces cours, les personnes intéressé·e·s peuvent contacter Julien Perrez. Pour toute question relative au traitement, ils·elles peuvent contacter l’administration des ressources humaines.

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.