Vacatures

Projectmedewerker

VACATURE PROJECTMEDEWERKER - 'Nederlands voor Ouders'

HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT
- een projectmedewerker
- in een voltijds contract (100%)
- van onbepaalde duur
- voor het project Nederlands voor Ouders (NVO)
(concreet: voor de ontwikkeling, organisatie en ondersteuning van projecten die Brusselse ouders aanzetten om Nederlands te leren en/of te oefenen)

VOORSTELLING
Het Huis van het Nederlands Brussel (kortweg: het Huis) helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.

De organisatie:
- wijst volwassenen die Nederlands willen leren de weg naar het meest geschikte aanbod
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven in hun werking
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad

1 PLAATS IN DE ORGANISATIE
Je maakt als projectmedewerker deel uit van team Taalpromotie/Oefenkansen, en specifiek van het deelteam Nederlands voor ouders (NVO). Je rapporteert rechtstreeks aan de projectverantwoordelijke van het deelteam. Je werkt voor begeleiding in de kinderdagverblijven nauw samen met collega's van team taalbeleid. Je leidinggevende is de teamcoördinator Taalpromotie/Oefenkansen.

2 OPDRACHT PROJECT
Met 'Nederlands voor ouders' informeren en sensibiliseren we ouders met kinderen:
- in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
- in kinderdagverblijven en in de preventieve gezinsondersteuning (PGO)

Het Huis wijst hen op het belang om met de school of instelling in het Nederlands te communiceren. We tonen hen de weg naar Nederlandse lessen en stimuleren hen om zoveel mogelijk te oefenen.
We creëren en ondersteunen oefenkansen op maat van ouders.
We begeleiden tot slot de leerkrachten en begeleiders bij het communiceren in duidelijk Nederlands en zorgen ervoor dat taalacties zichtbaar zijn.

3 TAAKOMSCHRIJVING
Jouw taak bestaat erin de verschillende deelaspecten van Nederlands voor ouders (NVO) mee te ontwikkelen, te promoten en uit te voeren.
Het gaat om:
- ondersteuningsmateriaal uitdenken en ontwikkelen
- vormingen geven en promotie voeren
- het Huis vertegenwoordigen op evenementen binnen de sector
- Je ondersteunt samen met de adviseurs taalbeleid taalbeleidstrajecten in de Brusselse kinderdagverblijven.

4 PROFIEL
- Je kent Brussel goed
- Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands en spreekt vlot Frans
- Je spreekt graag voor een groep
- Je bent communicatief en kan mensen makkelijk enthousiasmeren
- Je persoonlijke stijl motiveert externe partners om zich in te schrijven in de doelstellingen van Nederlands voor ouders
- Je werkt professioneel en bent diplomatisch
- Je kan zelfstandig, planmatig en efficiënt werken
- Je bent flexibel en bent bereid om af en toe (maximum. 2x/maand) 's avonds of in het weekend te werken
- Je bent vertrouwd met werken op een PC
- Je hebt een bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring

Zijn een pluspunt bij je kandidatuur:
- kennis van de Brusselse onderwijssector en/of preventieve gezinsondersteuning
- ervaring met promotieacties
- een goede kennis van sociale media
- Snelle indiensttreding

5 STATUUT
- Voltijdse tewerkstelling (100%), deeltijdse tewerkstelling (min. 80%) is bespreekbaar
- Contract van onbepaalde duur
- Verloning volgens barema B1a van paritair comité 329.01 (startbrutoloon: 2.752,84 euro).
- Je ontvangt 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag.
- Verlof: 20 dagen per voltijdse job + collectieve sluiting tussen kerstmis en Nieuwjaar
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer)

Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek. In de praktijk wordt 40 uren per week gewerkt, met één dag compensatieverlof per maand. Een voltijdse medewerker heeft zo 12 dagen extra per jaar.

6 INFO
Meer informatie het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be. Meer info over de job vind je bij Jo Wuyts (coördinator taalpromotie-oefenkansen), via
jo.wuyts@huisnederlandsbrussel.be
Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in zijn personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

7 PROCEDURE
Gemotiveerde sollicitatiebrief + CV ten laatste op 12 juni 2018 sturen naar:
sollicitatie.projectmedewerkerNVO@huisnederlandsbrussel.be

De eerste selectie gebeurt op basis van je brief + CV. Selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 19 juni.

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.