Vacatures

Medewerker personeel/administratie

VACATURE MEDEWERKER PERSONEEL/ADMINISTRATIE

HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT
- een medewerker personeel en administratie
- in een deeltijds contract (80%)
- van bepaalde duur (1/08/2018 t.e.m. 31/12/ 2018)
- voor de administratieve en logistieke ondersteuning

VOORSTELLING
Het Huis van het Nederlands Brussel helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.
De organisatie:
- ontvangt mensen die Nederlands willen leren, geeft hen informatie en neemt testen af
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven in hun werking
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Als medewerker personeel en administratie ben je lid van het team ondersteuning. Dat team groepeert medewerkers die bezig zijn met financiën, personeelsadministratie, beheer gebouw, IT, logistiek en algemene ondersteuning.

1 TAAKOMSCHRIJVING
Je functie is opgesplitst in twee hoofdtaken

1.1 PERSONEELSADMINISTRATIE
- Registratie en beheer van dagelijkse aan-en afwezigheden
- Contacten met sociaal secretariaat in functie van tijdsregistratie
- Verwerken van personeelsvragen (contractschorsingen,
- Beheer vervoersabonnementen

1.2 ALGEMENE ADMINISTRATIE
- Technische, administratieve, logistieke ondersteuning bij de verhuur van vergaderlokalen aan interne en externe gebruikers (klanten/leveranciers
- Administratieve opvolging van ontlening materiaal uitleendienst
- Organisatorische ondersteuning: opstellen draaiboeken, taakverdeling, inschrijvingen
- PR: badges, naamkaartjes, deelnemersmapjes, persmappen
- Productie Pr-materiaal
- Bijhouden stock PR-materiaal en bijbestellen
- Lay-out PR-materiaal en (her) drukken opvolgen
- Herdrukken zakwoordenboekjes opvolgen
- Ondersteuner algemeen
- Verantwoordelijk voor grote communicatieverzendingen

2 PROFIEL
- Je hebt minimum een diploma secundair onderwijs
- Je vindt administratief werk uitdagend en werkt dit nauwkeurig af
- Je werkt ordelijk en planmatig
- Je ziet werk en pakt het graag aan
- Je bent stipt en nauwgezet
- Je werkt graag in teamverband
- Je bent vertrouwd met het Office-pakket, voornamelijk Word en Excel

3 STATUUT EN VERLONING
- Deeltijdse tewerkstelling (80%)
- Contract van bepaalde duur, (1/08/2018 t.e.m. /31/12/2018)
- Verloning volgens barema A2 van paritair comité 329.01 (startbrutoloon: 1.800,60 euro voor voltijdse betrekking). Relevante anciënniteit in vorige functies wordt overgenomen.
- Je ontvangt 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag.
- Verlof: 20 dagen per voltijdse job
- Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek.In de praktijk wordt 40 uren per week gewerkt, met één dag compensatieverlof per maand.
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer)
- Snelle indiensttreding is pluspunt

4 INFO
Meer informatie het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be. Meer info over de job kan je vragen aan Maarten Mommaerts (financieel-administratief coördinator) op 02/501.66.60
Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

5 PROCEDURE
Gemotiveerde sollicitatiebrief + CV (beide in het Nederlands) t.a.v. Maarten Mommaerts
ten laatste op zondag 17 juni 2018 sturen naar
sollicitatie.administratie@huisnederlandsbrussel.be
De eerste selectie gebeurt op basis van je brief + CV. Selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 21 juni 2018.

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.