Vacatures

Adviseur Taalbeleid

Huis van het Nederlands Brussel zoekt een adviseur taalbeleid / taalcoach:

 • in een deeltijds contract (80%)

 • van bepaalde duur (tot en met 31 januari 2019)

 • voor een dubbele opdracht nl.:

 • 1. advisering van taalbeleid binnen Brusselse organisaties


  2. de ondersteuning van vakdocenten en opleidingen m.b.t. taalgericht vakonderwijs  VOORSTELLING


  Het Huis van het Nederlands Brussel helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.


  De organisatie:


 • wijst volwassenen die Nederlands willen leren de weg naar het meest geschikte aanbod

 • zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen

 • stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven in hun werking

 • werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad


 • 1 OPDRACHT


  Als adviseur taalbeleid werk je mee aan de opdracht van taalbeleid NL in Brussel. Samen met 10 collega's vorm je het team taalbeleid binnen de organisatie.


  Dat team combineert 2 opdrachten:


 • Brusselse organisaties helpen om een antwoord te zoeken op vragen als:
  Hoe stimuleren we tweetaligheid onder collega's?
  Waar kan onze medewerker les volgen?
  Welke taal of talen gebruiken we in onze dienstverlening t.a.v. van een anderstalig publiek? enz.

 • Ondersteunen van Brusselse Nederlandstalige beroepsopleidingen voor (jong-)volwassenen om te werken aan taalgericht vakonderwijs. Onderwijs biedt maximale kansen aan anderstaligen door de taaldrempels zo laag mogelijk te houden en taalleerkansen te bieden binnen de (vak-)opleiding zelf.

 • Onze ondersteuning bestaat enerzijds uit advies en ondersteuning bij het uitwerken van een taalbeleidsplan, en anderzijds uit coaching van leerkrachten en docenten om dat taalbeleidsplan in de praktijk te brengen. De begeleidingen kunnen zich zowel in het deeltijds onderwijs, het secundair volwassenenonderwijs, beroepsopleidingen door derden organisaties, als het hoger beroepsonderwijs (HBO5) situeren.  2 TAAKOMSCHRIJVING


  Als adviseur taalbeleid / taalcoach:


  1. coach je vakdocenten om een taalgerichte lesmethodiek te ontwikkelen (zie 2.1 Taalcoaching)


  2. begeleid en adviseer je een aantal Brusselse organisaties (zie 2.2 Taaladvies)  2.1 TAALCOACHING


  Voor je opdracht als taalcoach:


 • coach je vakdocenten om een taalgerichte lesmethodiek te ontwikkelen: je geeft tips en feedback, je werkt mee didactisch materiaal en lesvoorbereidingen uit

 • heb je regelmatig overleg met docenten, doe je lesobservaties, ben je aanwezig op vakgroepsvergaderingen, geef je vormingen

 • werk je mee aan de uitvoering van het taalbeleid van de opleiding, i.s.m. een taalbeleidsadviseur van het Huis

 • ben je maximaal aanwezig in de opleiding(en) die je begeleidt

 • wissel je regelmatig uit met je collega-taalcoaches en de taaladviseur van de opleiding(en) die je ondersteunt, op formele en informele overlegmomenten

 • rapporteer je mondeling en schriftelijk aan de taalbeleidsverantwoordelijke en de coördinatie van de opleiding en aan je teamcoördinator

 • belangrijk: je geeft zelf geen taallessen!


 • 2.2 TAALADVISERING


  Voor je opdracht als taaladviseur:


 • ontwikkel je mee een visie op het gebruik van het Nederlands in een organisatie en adviseer je:

 • de mogelijkheden om Nederlands te leren en te oefenen

 • het kiezen van de meest geschikte taalaanbieder

 • de kostprijs en subsidiëringsmogelijkheden voor Nederlandse taallessen

 • andere mogelijkheden om de kennis en het gebruik van het Nederlands binnen de organisatie te verbeteren

 • werk je een globaal taalbeleid voor een organisatie uit en implementeer je dit mee


 • Hiervoor:


 • maak je gebruik van bestaande begeleidingsinstrumenten & ontwikkel je nieuwe instrumenten

 • werk je mee aan de bekendmaking van het aanbod van het Huis t.a.v. het Brusselse werkveld

 • overleg je intensief met collega's en je leidinggevende

 • bouw je een netwerk op met relevante partners

 • rapporteer je zowel mondeling als schriftelijk, zowel intern als extern


 • Binnen het team neem je de rol op van projectverantwoordelijke. Dit betekent dat:


 • je zelfstandig je begeleidingen plant en beheert

 • je intern en extern het eerste aanspreekpunt bent voor je projecten

 • je instaat voor de rapportering over je projecten

 • je inhoudelijk bijdraagt aan het teamoverleg: je neemt initiatief om expertise uit te wisselen & op te bouwen en om instrumenten te optimaliseren


 • 3 PROFIEL


 • Je hebt een masterdiploma of kan gelijkwaardige ervaring aantonen

 • Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands en spreekt zeer goed Frans

 • Je hebt kennis van tweede taal didactiek, bij voorkeur Nederlands voor anderstaligen

 • Je bent vertrouwd met de principes van taalgericht vakonderwijs

 • Je hebt ervaring met coachen en vorming geven

 • Je kan individuen en groepen enthousiasmeren en inspireren

 • Je hebt voeling met de opdracht en de leefwereld van vakdocenten

 • Je bent bij voorkeur vertrouwd met het (Brusselse) volwassenenonderwijs

 • Je kan het Huis op een professionele manier vertegenwoordigen bij partners uit zowel de commerciële als de non-profitsector

 • Je bent flexibel en klantgericht

 • Je communiceert sterk, zowel mondeling als schriftelijk

 • Je bent een teamspeler

 • Je kan zelfstandig je taken plannen en uitvoeren

 • Je kan informatie gericht analyseren en leert snel en graag bij

 • Je plant taken zelfstandig en kan samenwerken in een team

 • Je bent bereid tot occasioneel avond- of weekendwerk

 • Ervaring op vlak van adviseren en begeleiden van mensen en organisaties is een troef


 • 4 STATUUT


 • Deeltijds tewerkstelling (80%)

 • Contract van bepaalde duur (tot en met 31 januari 2019)

 • Verloning volgens barema L1 van PC 329 (aanvangswedde 2.873,11 euro bruto/maand). Relevante anciënniteit wordt overgenomen.

 • Je ontvangt 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag.

 • Verlof: 20 dagen per voltijdse job + collectieve sluiting tussen kerstmis en Nieuwjaar

 • Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek. In de praktijk wordt 40 uren per week gewerkt, met één dag compensatieverlof per maand. Een voltijdse medewerker heeft zo 12 dagen extra per jaar.

 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer)

 • Snelle indiensttreding is pluspunt


 • 5 INFO


  Meer informatie over het Huis van het Nederlands Brussel vind je opwww.huisnederlandsbrussel.be.


  Meer info over de job kan je vragen aan Maarten Mommaerts (zakelijk verantwoordelijke) via maarten.mommaerts@huisnederlandsbrussel.be


  Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in zijn personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.  6 PROCEDURE


  Gemotiveerde sollicitatiebrief + CV (beide in het Nederlands) t.a.v. Maarten Mommaerts ten laatste op 17 juni 2018 sturen naar sollicitatie.taaladviseur@huisnederlandsbrussel.be


  De eerste selectie gebeurt op basis van je brief + CV. Selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 26 juni (namiddag)


  Vrijwaring
  In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.