Vacatures

Directeur/leerkracht po

Vacature Harare (Zimbabwe) - directeur/leerkracht po

De Nederlandse Taal- en Cultuurschool in Zimbabwe zoekt een directeur/leerkracht per begin september 2018(m/v).

Algemene informatie
De directeur/leerkracht verzorgt lessen in de Nederlandse taal en cultuur voor peuter-, kleuter-, en primair onderwijs. We hebben hiervoor een aantal leslokalen in ons eigen schoolgebouw, gelegen op het terrein van Harare International School.
De school heeft momenteel 11 leerlingen in de leeftijden van 6 tot 13 en 3 peuters. De leerlingen krijgen drie uur per week les; de peuters twee. De lessen vinden plaats in de middagen van maandag t/m vrijdag. Naast de reguliere lessen hebben we minimaal 4 keer per jaar een cultuurmiddag voor de hele school. Deze cultuurmiddagen maken deel uit van het lesprogramma en vinden gewoonlijk plaats op vrijdag of in het weekend. Naast het lesgeven, is de directeur/leerkracht verantwoordelijk voor de leiding van de school. Afhankelijk van het aantal leerlingen, heeft hij/zij naar verwachting een werkweek van ongeveer 18 uur. Tevens bestaat er een mogelijkheid privé lessen te verzorgen voor buitenlanders die (tijdelijk) in Nederland gaan wonen. Het werven van cliënten voor privé lessen is de eigen verantwoordelijkheid van de kandidaat, maar er bestaan mogelijkheden (o.a.) via de Nederlandse Ambassade die een actief uitwisselingsprogramma heeft.

Functie
De directeur/leerkracht heeft de volgende hoofdtaken:
Leerkracht:
- Voorbereiden en geven van de taal- en cultuurlessen;
- Schrijven van lesplannen;
- Afnemen en registreren van toetsen;
- Bijhouden van het digitale leerlingvolgsysteem;
- Voorbereiden en nakijken van huiswerk;
- Opstellen van rapporten;
- Houden van oudergesprekken;
- Coördineren van buitenschoolse culturele activiteiten.

Directeur:
- Toezien op handhaving van adequaat pedagogisch peil;
- Contact onderhouden met het bestuur inclusief bijwonen van bestuursvergaderingen;
- Onderhouden van contacten met andere NTC-scholen en onderwijsorganisaties;
- Opmaken van de schoolgids en schoolplan (in samenspraak met bestuur);
- Onderhouden van schoolmiddelen en de bibliotheek;
- Bijhouden van schooladministratie.

Profiel
We zoeken een enthousiaste docent(e), met Pabo-diploma, diploma onderwijzer(es) of met universitaire opleiding Nederlands met lager onderwijsbevoegdheid. De kandidaat dient te beschikken over enige onderwijservaring en dient zeer zelfstandig te zijn. Tevens dient de kandidaat de Engelse taal te beheersen. Ervaring met het onderwijzen van Nederlands als tweede taal en/of bevoegdheid voor Nederlands middelbaar onderwijs is een pré. Goede organisatorische en sociale vaardigheden zijn zeer belangrijk. Ervaring met het leven en werken in een ontwikkelingsland is eveneens gewenst.

Aanbod
Het contract is voor een periode van één schooljaar; jaarlijkse verlengingen zijn mogelijk. De financiële vergoeding is gebaseerd op het lokale tarief van 13 EUR/uur. Naast de les- en voorbereidingsuren per week, wordt een vergoeding gegeven voor vergaderingen, directietaken en dergelijke. Daarnaast vergoedt de school één retourticket van Nederland naar Zimbabwe, en de kosten voor de werkvergunning. Het te verwachten salaris voor het 2018-2019 schooljaar is ongeveer 900 EUR per maand

Sollicitatieprocedure
Belangstellenden die aan bovenstaand profiel menen te voldoen, kunnen tot uiterlijk 10 juli 2018 hun sollicitatiebrief met CV sturen naar de voorzitter van het schoolbestuur: Noor de Roon Hertoge, email: bestuur.nedschoolharare@gmail.com met als onderwerp: 'Vacature leerkracht Harare'.
Het schoolbestuur zal op basis van de ontvangen sollicitaties een eerste selectie maken. Vervolgens zullen email en telefonische sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Enkel succesvolle candidaten worden voor uiterlijk 17 Juli 2018 benaderd.

Informatie over de omgeving
Zimbabwe staat bekend om zijn prettige klimaat en woon- en werkomstandigheden. Het is een dun bevolkt en groot land waar veel moois te zien is zoals de Victoria Falls en vele wildparken. Zimbabwe is een relatief veilig land, maar kent wel al jaren politieke en economische problemen. De hoofdstad Harare heeft 2 miljoen inwoners en het is van de meeste gemakken voorzien. De stad beschikt over goede gezondheidszorg en scholing en heeft een variëteit aan winkels, restaurants en andere uitgaansmogelijkheden.
De school ligt in een van de beter ontwikkelde buitenwijken van de stad, op het terrein van de Harare International School en op loopafstand van diverse winkelcentra.

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.