Vacatures

Medewerker Duidelijk Nederlands

HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT
- een medewerker Duidelijk Nederlands
- in een halftijds contract
- van onbepaalde duur
- voor begeleiding en opleiding van medewerkers en externe organisaties op vlak van gebruik Duidelijk Nederlands

VOORSTELLING
Het Huis van het Nederlands helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.
De organisatie:
- ontvangt anderstaligen die Nederlands willen leren, geeft hen informatie en neemt testen af
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven in hun werking
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands in de hoofdstad

Huis van het Nederlands werkt een visie en een begeleidingskader uit waarin Duidelijk Nederlands centraal staat. We zetten in op acties rond Duidelijk Nederlands bij al onze projecten en begeleidingen van Brusselse organisaties en bedrijven. We zorgen er ook voor dat al die acties op een uniforme, kwaliteitsvolle en vernieuwende manier in Duidelijk Nederlands verlopen.
De organisatie maakt van Duidelijk Nederlands de leidraad voor intern taalgebruik.

1 TAAKOMSCHRIJVING
- Je sensibiliseert collega's voor het gebruik van Duidelijk Nederlands.
- Je coacht en ondersteunt collega's via instrumenten, werkvormen, observatie en feedback bij workshops en bent 2e lezer bij tekstredactie.
- Je organiseert en begeleidt basis- en verdiepende workshops over Duidelijk Nederlands spreken en schrijven.
- Je redigeert teksten en presentaties voor externen.
- Je controleert schrijfproducten en voorziet ze van feedback en advies.
- Je werkt een schrijfwijzer uit voor wervend en duidelijk Nederlands en implementeert hem.

2 PROFIEL
- Je hebt een diploma hoger onderwijs (min. bachelor) of gelijkwaardig door ervaring.
- Je spreekt en schrijft perfect Nederlands, je hebt een ongelofelijk vlotte pen en een goed taalgevoel.
- Je spreekt Frans.
- Je communiceert sterk.
- Je werkt georganiseerd en nauwkeurig.
- Je kan zelfstandig taken plannen en uitvoeren en tegelijk samenwerken in een team.
- Je analyseert informatie gericht en leert snel en graag bij.
- Je kan het Huis op een professionele manier vertegenwoordigen bij partners uit zowel de commerciële als de non-profitsector.
- Affiniteit met anderstaligheid is een pluspunt.
- Ervaring op vlak van adviseren en begeleiden van mensen is een troef.

3 STATUUT
- 50%-tewerkstelling
- Contract van onbepaalde duur
- Verloning volgens barema B1a van paritair comité 329.01 (startbrutoloon: 1.403 euro, bij 10j anciënniteit: 1.648).
- Je ontvangt 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag.
- Verlof: 20 dagen per voltijdse job + collectieve sluiting tussen kerstmis en Nieuwjaar
- Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek. In praktijk wordt 40 uren per week gewerkt, met één dag compensatieverlof per maand. Een voltijdse medewerker heeft zo 12 dagen extra per jaar. Uurrooster te bepalen in onderling akkoord.
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer)
- Snelle indiensttreding is pluspunt

4 INFO
Meer informatie over het Huis van het Nederlands Brussel en de job vind je op www.huisnederlandsbrussel.be.
Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in zijn personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

5 PROCEDURE
Gemotiveerde sollicitatiebrief + CV (beide in het Nederlands) per e-mail:
- t.a.v. Maarten Mommaerts (personeelsverantwoordelijke)
- ten laatste op 2 december 2018
- vacature@huisnederlandsbrussel.be

De eerste selectie gebeurt op basis van je brief + CV.
Selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 6 december 2018 (voormiddag).

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.