Vacatures

PROJECTVERANTWOORDELIJKE TAALBELEID

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een instrument voor Brusselse welzijnsorganisaties.
Het instrument bevat oplossingen voor knelpunten in communicatie met een anderstalig publiek en is een
herwerking van de Vlaamse versie.

De ontwikkeling van het instrument verloop in verschillende fasen:
- Onderzoeksfase: Hoe kwam de Vlaamse communicatiewaaier tot stand? Wat bieden
partnerorganisaties aan om taaldrempels weg te werken (o.a. Brussel Onthaal, Foyer,
interculturele bemiddelaars, Centrum Algemeen Welzijnswerk, Setis ed.)?..
- Brainstormfase, in nauwe samenwerking met Brussel Onthaal en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie: hoe moet de Brusselse communicatiewaaier eruitzien?

Vacature projectverantwoordelijke taalbeleid februari 2019 | 2
- Ontwikkelings- en productiefase, in samenwerking met externe ontwikkelaars
- Testfase: bij Brusselse welzijnsorganisaties
- Promotiefase: bekendmaking van het instrument bij Brusselse welzijnsorganisaties en breder publiek
- Begeleidingsfase: begeleiding bij gebruik van het instrument

Je neemt volgende taken op:
- Je draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het instrument.
- Je raadpleegt de onderzoeken die hebben geleid tot de Vlaamse communicatiewaaier.
- Je bouwt professionele en klantvriendelijke contacten op met partnerorganisaties.
- Je faciliteert een werkgroep van partnerorganisaties met een aanbod rond het verlagen van taaldrempels. Je zet kwaliteitscriteria op om hun aanbod te screenen.
- Je zoekt een professionele ontwikkelaar voor het instrument (digitale en papieren versie) en zet er een projectsamenwerking mee op.
- Je zorgt voor een vlotte interne afstemming met de cel communicatie.
- Je promoot het instrument en maakt hiervoor een promotieplan op.
- Je begeleidt partners bij het gebruik van het instrument: je zet hiervoor vormingen en intervisiemomenten op.
- Samen met de communicatieverantwoordelijke zorg je voor een structurele verankering van het instrument binnen het Huis.

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.