Vacatures

ADVISEUR TAALBELEID/TAALCOACH

Maart 2019 | 1

VACATURE ADVISEUR TAALBELEID/TAALCOACH

HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT
- een adviseur taalbeleid / taalcoach
- in een deeltijds contract (80%)
- van bepaalde duur (tot en met 31 januari 2020)
- voor een dubbele opdracht:

1 advisering van taalbeleid binnen Brusselse organisaties
2 de ondersteuning van docenten en opleidingen m.b.t. taalgericht onderwijs

VOORSTELLING
Het Huis van het Nederlands Brussel (verder: het Huis') helpt Brusselaars die Nederlands willen leren,
oefenen of gebruiken.

De organisatie
- ontvangt mensen die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken; geeft hen informatie en neemt
testen af
- wijst volwassen Brusselaars naar het meest geschikte leeraanbod
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plek te geven
in hun werking
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod NL in de hoofdstad

1 OPDRACHT
Als adviseur taalbeleid werk je mee aan de opdracht van taalbeleid NL in Brussel. Samen met 10 collega's
vorm je het team taalbeleid binnen de organisatie.

Dat team combineert 2 opdrachten:
- Brusselse organisaties stimuleren en begeleiden bij het opzetten van een duurzaam en gedragen
taalbeleid en zo helpen om een antwoord te zoeken op vragen als: Hoe stimuleren we tweetaligheid
onder collega's? Waar kan onze medewerker les volgen? Of welke taal of talen gebruiken we in
onze dienstverlening t.a.v. van een anderstalig publiek?
- Ondersteunen van Brusselse Nederlandstalige opleidingen voor (jong-)volwassenen om te werken aan
taalgericht onderwijs. Het team coacht de opleidingen, zodat ze maximale kansen bieden aan
anderstalige en laagtaalvaardige studenten, door taaldrempels zo laag mogelijk te houden en
taalleerkansen te bieden binnen de opleidingen.

Onze ondersteuning bestaat enerzijds uit advies en ondersteuning bij het uitwerken van een
taalbeleidsplan, en anderzijds uit coaching van leerkrachten en docenten om dat taalbeleidsplan in
de praktijk te brengen. De begeleidingen kunnen zich zowel in het deeltijds onderwijs, het secundair
volwassenenonderwijs, beroepsopleidingen door derden organisaties, als het hoger beroepsonderwijs
(HBO5) en hoger onderwijs situeren.

Vacature adviseur taalbeleid/taalcoach Maart 2019 | 2

2 TAAKOMSCHRIJVING
Als adviseur taalbeleid / taalcoach
1 begeleid en adviseer je een aantal Brusselse organisaties (zie 2.1 Taaladvies)
2 coach je docenten om een taalgerichte lesmethodiek te ontwikkelen (zie 2.2 Taalcoaching)

2.1 TAALADVIES
Voor je opdracht als taaladviseur:
- ontwikkel je mee een visie op het gebruik van het Nederlands in een organisatie
- werk je een globaal taalbeleid voor een organisatie uit en implementeer je dit
- begeleid je een veranderingsproces binnen een organisatie
- adviseer je over:
- de mogelijkheden om Nederlands te leren en te oefenen
- het kiezen van de meest geschikte taalaanbieder
- de kostprijs en subsidiëringsmogelijkheden voor Nederlandse taallessen
- andere mogelijkheden om de kennis en het gebruik van het Nederlands binnen de organisatie te
verbeteren

Hiervoor
- zet je zelfstandig een begeleidingstraject op met een klant: je werkt dit strategisch, planmatig en
operationeel uit
- pas je het begeleidingskader toe van het Huis
- maak je gebruik van bestaande begeleidingsinstrumenten & ontwikkel je nieuwe instrumenten
- rapporteer je zowel mondeling als schriftelijk, zowel intern als extern

Binnen het team neem je de rol op van projectverantwoordelijke. Dit betekent ook dat je
- intern en extern het eerste aanspreekpunt bent voor je projecten
- inhoudelijk bijdraagt aan het teamoverleg: je neemt initiatief om expertise uit te wisselen & op te
bouwen en om instrumenten te optimaliseren
- meewerkt aan de bekendmaking van het aanbod van het Huis t.a.v. het Brusselse werkveld
- een netwerk opbouwt met relevante partners

2.2 TAALCOACHING
Voor je opdracht als taalcoach:
- coach je docenten om een taalgerichte lesmethodiek te ontwikkelen: je geeft tips en feedback, je
werkt mee didactisch materiaal en lesvoorbereidingen uit
- heb je regelmatig overleg met docenten, doe je lesobservaties, ben je aanwezig op
vakgroepsvergaderingen, geef je vormingen
- werk je mee aan de uitvoering van het taalbeleid van de opleiding
- ben je maximaal aanwezig in de opleiding(en) die je begeleidt
- wissel je regelmatig uit met je collega-taalcoaches en de taaladviseur van de opleiding(en) die je
ondersteunt, op formele en informele overlegmomenten
- rapporteer je mondeling en schriftelijk aan de taalbeleidsverantwoordelijke en de coördinatie van de
opleiding en aan je teamcoördinator
Belangrijk: je geeft zelf geen taallessen.

3 PROFIEL
- Je hebt een diploma hoger onderwijs (master) of gelijkwaardige ervaring.
- Je hebt ervaring met het adviseren en begeleiden van groepen en/of organisaties bij
veranderingsprocessen.
- Je kan informatie gericht analyseren en leert snel en graag bij.
- Je kan luisteren en kent de kracht van vragen stellen.

Vacature adviseur taalbeleid/taalcoach Maart 2019 | 3
- Je kan het Huis op een professionele manier vertegenwoordigen bij partners uit zowel de commerciële
als de non-profitsector.
- Je communiceert sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je kan spreken voor een groep.
- Je bent flexibel en klantgericht.
- Je kan individuen en groepen enthousiasmeren en inspireren.
- Je hebt ervaring met coachen en vorming geven.
- Je plant taken zelfstandig en kan samenwerken in een team.
- Je spreekt en schrijft foutloos Nederlands en spreekt zeer goed Frans.
- Je hebt kennis van tweede taal didactiek, bij voorkeur Nederlands voor anderstaligen.
- Je hebt voeling met de opdracht en de leefwereld van onderwijs en docenten.
- Je hebt affiniteit met Brussel.

4 STATUUT
- Deeltijds tewerkstelling (80%)
- Contract van bepaalde duur (tot en met 31 januari 2020)
- Verloning volgens barema L1 van PC 329 (aanvangswedde voor 80%-tewerkstelling 2.344,48 euro
bruto/maand; 2.971,38 euro bij 10 jaar anciënniteit). Relevante anciënniteit wordt overgenomen.
- Je ontvangt 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag.
- Verlof: 20 dagen per voltijdse job + collectieve sluiting tussen kerstmis en Nieuwjaar
- Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek. In de praktijk wordt 40 uren per week gewerkt,
met een dag compensatieverlof per maand. Een voltijdse medewerker heeft zo 12 dagen extra per
jaar.
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer)

5 INFO
Meer informatie over het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be. Meer
info over de job kan je vragen aan Peter Jolling (coördinator Taalbeleid) via
peter.jolling@huisnederlandsbrussel.be

Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in zijn personeelsbeleid. Kandidaten worden
geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele
achtergrond of levensbeschouwing.

6 PROCEDURE
Gemotiveerde sollicitatiebrief + CV (beide in het Nederlands) per e-mail:
- t.a.v. Maarten Mommaerts (zakelijk verantwoordelijke)
- ten laatste op maandag 25 maart 2019, vacature@huisnederlandsbrussel.be
De eerste selectie gebeurt op basis van je brief + CV. Selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 4
april (voormiddag)

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.