Vacatures

Lector Nederlands (m/v)

Aan de Vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös Loránd Universiteit (ELTE) te Boedapest, Hongarije ontstaat per 1 september 2017 een vacature voor een Lector Nederlands (m/v).

De kandidaat die de medewerkers van de Vakgroep Neerlandistiek voor ogen staat:

1. Beschikt over een masterdiploma op het gebied van de letteren, bij voorkeur Nederlands (Lerarenopleiding Nederlands als tweede/vreemde taal
en/of ervaring met het geven van Nederlands als tweede/vreemde taal zijn zeer welkom)
2. Is moedertaalspreker van het Nederlands

De nieuwe lector zal wekelijks twintig lesuren taalverwerving geven aan studenten Nederlands van alle niveaus, huiswerk van de studenten regelmatig corrigeren, examens afnemen. Van de lector wordt ook gevraagd om wetenschappelijke teksten van de medewerkers na te kijken, aan het redactiewerk van onze Nederlandstalige uitgaven deel te nemen, een aantal organisatorische en administratieve taken binnen de vakgroep te vervullen. Hij/zij neemt graag initiatief, werkt goed samen en is betrokken bij de Nederlandse taal en cultuur.

Wat bieden wij?

- de lector wordt aangesteld voor een periode van één jaar; na gebleken geschiktheid is eventueel verlenging met max. twee jaar mogelijk
- de lector ontvangt
- een maandsalaris van ongeveer 150.000 HUF netto (ong. 500 EUR)
- de suppletie van de Nederlandse Taalunie (op dit moment 7.750 EUR per jaar). Voor verdere informatie hieromtrent ga naar:
http://taalunieversum.org/inhoud/financieringen/13-suppletie-voor-docent-moedertaalsprekers
- de ELTE biedt hulp bij het zoeken van een appartement en draagt bij aan de kosten van de huur (er is een mogelijkheid tot overname van de huur van de huidige lector)
- daarnaast bestaat de mogelijkheid om het salaris aan te vullen met onderwijstaken op de Nederlandse School te Boedapest.

Van bovengenoemde inkomsten kan men prima rondkomen in Boedapest.

Sollicitatie:
Het dossier moet een uitgebreid CV bevatten met gegevens betreffende onderwijs en kopieën van universitaire diploma's. Referenties zijn welkom.

Sollicitaties tot en met 31 april 2019 zenden aan:

Martine Bijvoet
E-mail: martinebijvoet@gmail.com

Vakgroep Neerlandistiek
Eötvös Loránd Universiteit (ELTE)
1088 Budapest
Rákóczi út 5.
Hongarije

Voor verdere informatie over de vakgroep ga naar: http://holland.elte.hu

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.