Vacatures

EDUCATIEF CONSULENT

HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT
- een educatief consulent
- in een voltijds contract (100%)
- van bepaalde duur (tot en met 31/01/2020)
- voor screening, oriëntering en testing van kandidaat-cursisten Nederlands Tweede Taal

VOORSTELLING
Het Huis van het Nederlands helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.
De organisatie:
- ontvangt mensen die Nederlands willen leren, geeft hen informatie en neemt testen af
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven in hun werking
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad

1. TAAKOMSCHRIJVING
Als educatief consulent ben je lid van het Team Screening en Oriëntering. Dat team leidt kandidaat-cursisten naar een cursus Nederlands die het best aansluit bij hun profiel.
Je bent verantwoordelijk voor het:
- voeren van oriënterende gesprekken met kandidaat-cursisten, overwegend in het Nederlands, Frans of het Engels
- afnemen van (bestaande) tests m.b.t. het taalniveau en de leervaardigheid van de kandidaat-cursisten
- oriënteren van kandidaat-cursisten naar de voor hen meest geschikte opleiding
- registreren van de gegevens van de kandidaat-cursisten in een speciaal daarvoor ontwikkeld computerprogramma (KBI Connect)

2. PROFIEL
- Je hebt een diploma hoger onderwijs (minimum bachelor) of gelijkwaardig door ervaring
-Je kan helder communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk
- Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk
- Je hebt een goede mondelinge kennis van het Frans en het Engels (kennis van een relevante bijkomende taal: Russisch, Arabisch, Turks, Spaans, Farsi, Perzisch of Afrikaanse Talen, is een pluspunt)
- Je vindt administratief werk uitdagend en werkt dit nauwkeurig af
- Je kan goed luisteren, bent klantvriendelijk en kan vlot communiceren
- Je bent zelfstandig
- Je kan planmatig en efficiënt werken
- Je blijft kalm in stressvolle situaties en drukke periodes
- Je werkt vlot in teamverband
- Je bent vertrouwd met werken op een PC

3. STATUUT EN VERLONING
- Voltijdse tewerkstelling (100%)
- Contract van bepaalde duur
- Verloning volgens barema B1b van paritair comité 329.01 (startbrutoloon: 2.552 euro; bij 10 jaar anciënniteit: 3.147 euro).
- Je ontvangt 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag.
- Verlof: 20 dagen per voltijdse job + collectieve sluiting tussen kerstmis en nieuwjaar
- Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek. In de praktijk wordt 40 uren per week gewerkt, met één dag compensatieverlof per maand. Een voltijdse medewerker heeft zo 12 dagen extra per jaar.
- Wekelijks minimum 1 avondpermanentie
- Vergoeding woon-werkverkeer (openbaar vervoer of fiets)
- Snelle indiensttreding is pluspunt

4. INFO
Meer informatie het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be.
Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in zijn personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

5. PROCEDURE
Gemotiveerde sollicitatiebrief + CV (beide in het Nederlands) per e-mail:
- t.a.v. Maarten Mommaerts (zakelijk verantwoordelijke)
- ten laatste op 01/08/2019
- vacature@huisnederlandsbrussel.be

De eerste selectie gebeurt op basis van je brief + CV. Selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 23 augustus 2019Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.