Vacatures

Data-analist

HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT
- een data-analist
- in een deeltijds contract (50%)
- van onbepaalde duur
- voor de ondersteuning van het meetbeleid van de organisatie

VOORSTELLING
Het Huis van het Nederlands Brussel (verder: 'het Huis') helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.
De organisatie
- ontvangt mensen die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken; geeft hen informatie en neemt testen af
- wijst volwassen Brusselaars naar het meest geschikte leeraanbod
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plek te geven in hun werking
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod NL in de hoofdstad

1. TAAKOMSCHRIJVING
Als data-analist werk je onder supervisie van de Verantwoordelijke van de staf.
Het Huis streeft er naar om op weloverwogen en planmatige wijze gegevens uit de eigen werkingen en projecten te analyseren. Een goed onderbouwd 'meetbeleid' maakt immers deel uit van een integraal kwaliteitsbeleid.

Binnen het Huis ben jij verantwoordelijk voor:
- het verwerken van gegevens uit de Kruispuntbank Inburgering,
- de uitrol van een nieuw registratiesysteem voor het beheer van klantenrelaties (CRM),
- een uniforme registratie.

Je werkt daarvoor nauw samen met de coördinatoren van de drie inhoudelijke teams binnen het Huis: team Screening & oriëntering, team Taalpromotie en team Taalbeleid. De medewerkers in deze teams zijn verantwoordelijk voor het registreren van die gegevens.
Je rapporteert aan de Verantwoordelijke van de staf. De analyse van de data gebeurt in samenspraak.
Met behulp van deze analyses optimaliseren de verschillende teams hun acties en brengen ze de effecten ervan in kaart. Hierdoor behalen we de doelstellingen van het Huis op een nog doeltreffender en kwaliteitsvollere manier.

Concrete taken:
- Je maakt op basis van de jaarplanning cijferanalyses en rapporten.
- Je maakt analyses van de geboekte resultaten en kan hieruit conclusies trekken.
- Je denkt mee na over intern en extern gebruik van cijfers.
- Je onderzoekt systematisch nieuwe methodes voor de optimalisering van data-analyse en -synthese.
- Je presenteert je bevindingen op een heldere manier aan directie, leidinggevenden en interne teams.
- Je bent verantwoordelijk voor de uitrol van een nieuw systeem voor klantenrelaties (CRM).
- Je ondersteunt de dataregistratie bij alle teams.
- Daarnaast beantwoord je ad hoc vragen van de directie in functie van rapportage aan de verschillende overheden (Vlaamse Overheid en Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

2. PROFIEL
- Je hebt een diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring.
- Je deelt het belang van een kwaliteitsvolle cijferanalyse.
- Je beschikt over ervaring, kennis en vaardigheden van cijferanalyse: je begrijpt vragen en cijfernoden van leidinggevenden en medewerkers, bent in staat hen dieptevragen te stellen en kijkt kritisch en onderzoekend naar getrokken cijfers.
- Je legt verbanden tussen theorie en de (organisatie)praktijk en je beheerst de belangrijkste technieken voor data-analyse.
- Je hebt zin voor initiatief, je bent zelfstandig en efficiënt en je kan planmatig werken.
- Je kan probleemoplossend werken.
- Je werkt vlot in teamverband.
- Je kan helder schriftelijk en mondeling rapporteren (in het Nederlands).

3. STATUUT EN VERLONING
- Deeltijdse tewerkstelling (50%) uurrooster in onderlinge afspraak
- Contract van onbepaalde duur
- Loonbarema: B1a van paritair comité 329.01 (brutoloon halftijds 5j anc.: 1.505 euro, bij 10j anciënniteit: 1.648 euro).
- 38-urenweek. In de praktijk wordt 40 uren per week gewerkt (voltijds), met één dag compensatieverlof per maand.
- Verlof: 20 dagen per voltijdse job (voltijdse betrekking) + collectieve sluiting tussen kerstmis en nieuwjaar
- Maaltijdcheques (6 euro) per gewerkte dag.
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer via openbaar vervoer.

4. INFO
Meer informatie over het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be. Meer info over de job kan je krijgen bij Els Deslé (Verantwoordelijke staf), via els.desle@huisnederlandsbrussel.be (let op! Omwille van de verlofperiode pas vanaf 17 juli 2019)
Het Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in zijn personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

5. PROCEDURE
Gemotiveerde sollicitatiebrief + CV (beide in het Nederlands) per e-mail:
- t.a.v. Maarten Mommaerts
- ten laatste op zondag 11 augustus 2019
- vacature@huisnederlandsbrussel.be

Een eerste selectie gebeurt op basis van brief + CV. Selectiegesprekken vinden plaats op maandag 19 augustus 2019 (namiddag).

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.