Vacatures

Medewerker boekhouding-administratie

Vacature medewerker boekhouding-administratie augustus 2019 | 1

Augustus 2019

HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT
- een medewerker boekhouding en administratie
- in een deeltijds contract (50%)
- van onbepaalde duur
- voor financieel en administratief beheer en algemene administratieve ondersteuning

VOORSTELLING
Het Huis van het Nederlands Brussel helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.
De organisatie:
- ontvangt mensen die Nederlands willen leren, geeft hen informatie, wijst hen naar een geschikt leeraanbod en neemt testen af
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven in hun werking
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Als medewerker boekhouding en administratie ben je lid van het ondersteunend team. Dat team groepeert medewerkers die bezig zijn met financiën, personeelsbeheer en -beleid, beheer gebouw, IT, logistiek en algemene ondersteuning.
Je werkt in nauw samen met de stafmedewerker financiën/zakelijk beheer en de zakelijk verantwoordelijke.

1 TAAKOMSCHRIJVING
Je functie is opgesplitst in drie hoofdtaken.

1.1 FINANCIEEL BEHEER
Je bent verantwoordelijk voor het:
- voeren van een boekhouding (algemeen + analytisch), overeenkomstig de wettelijke normen
- verzamelen en verifiëren van boekhoudkundige gegevens
- verwerken van facturatie, kas- en financiële verrichtingen
- beheer van het kassa-systeem
- debiteurenopvolging
- (digitale) financiële klassement van aankoop/verkoopfacturen

Vacature medewerker boekhouding-administratie augustus 2019 | 2

1.2 AANKOPEN
Je doet aankopen van kantoor-, project- en documentatiemateriaal voor werkingen en projecten, vanuit de principes van goed financieel en duurzaam beheer.
Je beheert de stock van het kantoormateriaal.

1.3 ALGEMENE ADMINISTRATIE
Je ondersteunt het logistieke beheer van de organisatie
- Bijhouden stock PR-materiaal en bijbestellen
- Herdruk publicaties opvolgen
Je bent een polyvalent medewerker en draait mee in de administratieve ondersteuning van projecten en
werkingen.

2 PROFIEL
- Je vindt administratief werk uitdagend en werkt dit nauwkeurig af
- Je werkt ordelijk en planmatig
- Je ziet werk en pakt het graag aan
- Je bent stipt en nauwgezet
- Je bent enthousiast en werkt graag in teamverband
- Je bent discreet en gaat vertrouwelijk om met financiële bedrijfsgegevens
- Je bent vertrouwd met het Office-pakket (Word, Excel en Outlook)
- Je hebt minimum een diploma secundair onderwijs (bij voorkeur in richting boekhouden) of gelijkwaardig met ervaring
- Ervaring hebben met boekhoudprogramma is een pluspunt

3 STATUUT EN VERLONING
- Deeltijdse tewerkstelling (50%)
- Contract van onbepaalde duur
- Loonbarema: A2 van paritair comité 329.01 (brutoloon 2j anc.: 2.067 euro voor voltijdse betrekking; 10j anc. 2.559 euro). Relevante anciënniteit in vorige functies wordt overgenomen.
- Je ontvangt 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag.
- Verlof: 20 dagen per voltijdse job
- Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek.In de praktijk wordt 40 uren per week gewerkt, met één dag compensatieverlof per maand.
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer en/of fietsvergoeding)
- Snelle indiensttreding is pluspunt

4 INFO
Meer informatie het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be.
Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in zijn personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

5 PROCEDURE
Gemotiveerde sollicitatiebrief + CV (beide in het Nederlands) per e-mail:
- t.a.v. Maarten Mommaerts (zakelijk/hr-verantwoordelijke)

Vacature medewerker boekhouding-administratie augustus 2019 | 3
- ten laatste op 4/09/2019
- vacature@huisnederlandsbrussel.be.

Selectiegesprekken vinden plaats op woensdag 18 september (voormiddag). De start is voorzien op maandag 30 september.

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.