Vacatures

Ontwikkelaar-lesgever voor een opfrismodule NT2 voor Brusselse jongeren

VACATURE ONTWIKKELAAR-LESGEVER VOOR EEN OPFRISMODULE NT2 VOOR BRUSSELSE JONGEREN Augustus 2019 | 1

Augustus 2019

HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL ZOEKT
- een lesgever-ontwikkelaar
- in een 4/5e contract (80%)
- van bepaalde duur (01/09/2019 t.e.m. 31/01/2020), met mogelijkheid tot verlenging
- voor het ontwikkelen en geven van een opfrismodule NT2 voor Brusselse jongeren (i.s.m. CVO Brussel)

VOORSTELLING
Het Huis van het Nederlands Brussel (verder: 'het Huis') helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.

De organisatie
- ontvangt mensen die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken; geeft hen informatie en neemt testen af
- verwijst volwassen Brusselaars naar het meest geschikte leeraanbod Nederlands
- zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plek te geven in hun werking
- werkt samen met de onderwijspartners aan een kwaliteitsvol en behoeftegericht NT2-aanbod in Brussel

1 TAAKOMSCHRIJVING
Als lesgever-ontwikkelaar ontwikkel je een opfrismodule NT2 op maat van jonge Brusselaars (18-25) die zijn uitgestroomd uit het Franstalig onderwijs.
Je ontwikkelt de module in nauw overleg met de NT2-afdeling van CVO Brussel en met de collega's van de expertisecel taalverwerving van het Huis.
Je test de nieuwe module zelf uit, in een 'co-teaching'-formule met een lesgever van het CVO.
Je werkt binnen de stafdienst van Huis van het Nederlands Brussel en rapporteert aan de verantwoordelijke van de Stafdienst.

2 PROFIEL
- Je hebt ervaring met NT2-lesgeven
- Je hebt affiniteit met de doelgroep (jonge Brusselaars tussen 18 en 25)
- Je bent creatief en enthousiast om nieuwe dingen uit te proberen
- Je kan goed samenwerken met collega's
- Je bent goed in rapporteren en zorgt graag voor een goed afgewerkt eindproduct
- Ervaring in het werken met jongeren is een pluspunt

Vacature ontwikkelaar-lesgever voor een opfrismodule NT2 voor Brusselse jongeren Augustus 2019 | 2

3 STATUUT
- 4/5e tewerkstelling (80%) uurrooster in onderling overleg
- Contract van bepaalde duur
- Loonbarema L1 van paritair comité 329.01 (brutoloon bij 2 jaar anciïnniteit, 80% tewerkstelling: 3.106,21 euro). Relevante anciïnniteit in vorige functies wordt overgenomen.
- Maaltijdcheques (6 euro) per gewerkte dag.
- Volledige terugbetaling woon-werkverkeer via openbaar vervoer.
- Vakantie: 20 dagen wettelijke vakantie + collectieve sluiting tussen kerstmis en nieuwjaar. Extra verlofdagen voor 35+, 45+, 50+ en 55+
- Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek. In de praktijk werkt een voltijdse medewerker 40 uren per week, met één dag compensatieverlof per maand. Een voltijdse medewerker heeft zo 12 vrije dagen extra per jaar.
- Detachering vanuit onderwijs is mogelijk. Bij detachering behoud je je loon en anciënniteit bij onderwijs, maar werk je volgens het arbeidsregime (werkweek en vakantieregeling) van het Huis.

4 INFO
Meer informatie over het Huis van het Nederlands Brussel vind je op www.huisnederlandsbrussel.be.
Meer info over de job vind je bij Els Deslé (Verantwoordelijke Stafdienst): els.desle@huisnederlandsbrusssel.be.
Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook in zijn personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing.

5 PROCEDURE
Gemotiveerde sollicitatiebrief + CV (beide in het Nederlands) per e-mail:
- t.a.v. Maarten Mommaerts (zakelijk/hr-verantwoordelijke)
- ten laatste op 25/08/2019
- vacature@huisnederlandsbrussel.be.

Selectiegesprekken vinden plaats op dinsdag 27 augustus (voormiddag).

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.