Vacatures

TAALADVISEUR

VACATURE TAALADVISEUR
oktober 2019

Het Huis van het Nederlands Brussel zoekt een taaladviseur voor de ondersteuning van opleidingen en docenten binnen het volwassenenonderwijs.
- met een deeltijds contract (80 %)
- voor bepaalde duur: tot en met 31 juli 2020

Het Huis van het Nederlands helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.
De organisatie:
- informeert en test mensen die Nederlands willen leren.
- helpt Brusselaars om Nederlands te oefenen.
- stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven.
- werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad.

OPDRACHT
Samen met 10 collega's werk je in het Team Taalbeleid. Dat team combineert 2 opdrachten:
- Brusselse organisaties helpen om een antwoord te zoeken op vragen als 'Hoe stimuleren we tweetaligheid onder collega's?', 'Welke taal of talen gebruiken we in onze dienstverlening voor een anderstalig publiek?', 'Waar kan onze medewerker taallessen volgen?'.
- Brusselse Nederlandstalige opleidingen voor volwassenen ondersteunen in het taalgericht onderwijs. Dat biedt maximale kansen aan anderstaligen door de taaldrempels zo laag mogelijk te houden en taalleerkansen te bieden binnen de opleiding zelf. Zo verhoog je niet alleen de slaagkansen van anderstaligen binnen de opleiding, maar ook hun kansen op de arbeidsmarkt.
Jij begeleidt projecten binnen de tweede opdracht. Je helpt Brusselse opleidingen een taalbeleidsplan uitwerken en coacht lesgevers om dat plan in de praktijk te brengen. Dat doe je in het deeltijds onderwijs, het secundair volwassenenonderwijs, beroepsopleidingen door derde organisaties, het hoger beroepsonderwijs (HBO5) en het hoger onderwijs.
Je rapporteert aan de coördinator van het Team Taalbeleid en je wisselt expertise uit met je teamcollega's. Daarnaast koppel je regelmatig terug naar de verantwoordelijke(n) binnen de opleiding.

JOUW ROL
Als taaladviseur:
- maak je een analyse van het Nederlands binnen de opleiding.
- adviseer je de opleiding in hun visieontwikkeling over het gebruik van het Nederlands.
- vertaal je die visie in een taalbeleid.
- begeleid je de opleiding in het veranderingsproces om het taalbeleid te implementeren.
- gebruik je daarbij bestaande instrumenten en ontwikkel je ook nieuwe instrumenten.

Als taalcoach:
- help je docenten een taalgerichte lesmethodiek te ontwikkelen: je geeft tips en feedback, je werkt didactisch materiaal en lesvoorbereidingen uit, …
- overleg je regelmatig met docenten, observeer je lessen, neem je deel aan vakgroepvergaderingen, en geef je vormingen.
- werk je mee aan de uitvoering van het taalbeleid van de opleiding.
- belangrijk - geef je zelf geen taallessen.

JOUW PROFIEL
- Je kent de principes van taalgericht onderwijs en tweedetaal-didactiek.
- Je bent bij voorkeur vertrouwd met het (Brusselse) volwassenenonderwijs.
- Projectmanagement kent voor jou geen geheimen.
- Je hebt ervaring in het adviseren en begeleiden van groepen en organisaties in veranderingsprocessen.
- Je kan individuen en groepen enthousiasmeren en inspireren.
- Je weet hoe je een project in goede banen leidt.
- Je hebt ervaring met coachen en vorming geven.
- Je bent positief, oplossingsgericht en flexibel.
- Je kan zowel goed zelfstandig als in team werken.
- Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands.
- Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk.
- Kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

Het Huis van het Nederlands Brussel waardeert diversiteit, ook bij zijn medewerkers. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, levensfilosofie, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap.

STATUUT EN LOON
Je krijgt een deeltijds contract (80 %), van bepaalde duur tot en met 31 juli 2020, met:
- een loon volgens barema L1 van paritair comité 329.01 (startbrutoloon: 2.344 euro; bij 10 jaar anciënniteit: 2.971 euro).
- 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag.
- gratis openbaar vervoer of fietsvergoeding.
- 16 dagen vakantie en een sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
- 9,6 dagen compensatieverlof. Je werkt in principe 80% van 38 uur. In de praktijk werk je 32 uur, met 0,8 dagen compensatieverlof per maand.

MEER INFO
Meer informatie over het Huis vind je op www.huisnederlandsbrussel.be.
Heb je vragen over de job? Neem contact op met Peter Jolling, Team Taalbeleid, via peter.jolling@huisnederlandsbrussel.be.

SOLLICITEREN
Heb je interesse?
Stuur je motivatie en je cv ten laatste op 11/11/2019 naar vacature@huisnederlandsbrussel.be, ten aanzien van Maarten Mommaerts.
De selectiegesprekken vinden plaats op 21/11/2019.
Je kan rekenen op onze discretie.

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.