Vacatures

Adviseurs Nederlands Onderwijs in het Buitenland (bestuurlijk/onderwijskundig)

Wat wij doen

NOB is een kleine organisatie met ongeveer 20 fte. Vanuit Voorburg spannen we ons al bijna 40 jaar in voor Nederlandstalig onderwijs op niveau. Met ruim tien adviseurs staan we leraren, schoolleiders en besturen in het buitenland direct met raad en daad terzijde. Namens de Nederlandse overheid en met steun van de Vlaamse overheid keert NOB jaarlijks een subsidie uit voor leerlingen die deelnemen aan het onderwijs Nederlands in het buitenland.

Daarnaast geeft NOB uitvoering aan het werkgeverschap van Nederlands onderwijspersoneel, werkzaam binnen één van de Europese scholen. De Europese scholen kennen een centraal Bureau in Brussel en worden bestuurd door de lidstaten. NOB ondersteunt de vertegenwoordiger van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs in de bestuursorganen van de Europese scholen.

Wat je bij ons doet

Adviseurs bij NOB vormen het hart van de organisatie. Zij houden zich bezig met:

- onderhouden van contacten met scholen in het buitenland;
- signaleren van behoeften van leraren, schoolleiders en bestuurders in het buitenland op onderwijsinhoudelijk, pedagogisch-didactisch en bestuurlijk vlak;
- bieden van advies op maat op onderwijsinhoudelijk, pedagogisch-didactisch en/of bestuurlijk vlak aan leraren, schoolleiders en bestuurders in het buitenland, zowel op afstand (via telefoon, Skype, enzovoort) als op locatie (door scholen te bezoeken);
- breed en via uiteenlopende kanalen informeren van belanghebbenden zoals leerlingen en ouders, onderwijspersoneel, verwante organisaties, opleidingsinstituten, diplomatieke diensten;
- (mee) ontwikkelen, geven en/of organiseren van bijscholingen, trainingen, workshops, kennisclips;
- ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden (criteria) voor aansluiting van scholen in het buitenland en het afstemmen hierover met relevante organisaties in Nederland en Vlaanderen, zoals de inspectie van het onderwijs en beleidsambtenaren;
- ontwikkelen van producten en diensten die het onderwijs in het buitenland ondersteunen, zoals webinars, implementatie-tools voor de NTC-leerlijn, formats voor het oprichten van scholen in het buitenland en meer.

Voor een toelichting op het profiel van de adviseurs, klik hier.

Vrijwaring
In deze vacaturebank wordt ook informatie beschikbaar gesteld afkomstig van derden. Deze informatie is door de Nederlandse Taalunie niet nader beoordeeld op juistheid of volledigheid. De Nederlandse Taalunie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake af. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en op eigen risico.