Hoeveel studenten studeren er jaarlijks Nederlands aan universiteiten buiten het taalgebied?

De Nederlandse Taalunie volgt het universitaire onderwijs Nederlands buiten het Nederlandse taalgebied op de voet. Men schat dat ieder jaar in de wereld ongeveer 15.000 universiteitsstudenten een of andere opleiding Nederlands als Vreemde Taal (NVT) volgen, verspreid over bijna 175 universiteiten in 40 landen.

Ongeveer 700 universitaire docenten houden zich wereldwijd bezig met het onderwijzen van het Nederlands op universitair niveau.

Op niet-universitair niveau zijn er nog eens ruim 6.000 leerkrachten die Nederlands doceren aan 400.000 leerders buiten het Nederlandse taalgebied (buitenland en Franstalig België). Met buitenland wordt hier bedoeld: elk land waar Nederlands geen officiële taal is.

Grensgebieden
Rondom het Nederlandse taalgebied wordt Nederlands onderwezen op scholen voor primair, secundair, beroeps- en volwassenenonderwijs. Het gaat om de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noord-Rijnland-Westfalen, de departementen Nord en Pas-de-Calais in Noord-Frankrijk en de Franstalige gemeenschap in België. In het noorden van Frankrijk volgen circa 7.000 leerlingen op de lagere of de middelbare school Nederlands. In de Duitse deelstaten die aan Nederland grenzen krijgen ruim 23.000 scholieren Nederlandse les.

Een overzicht van de buitenlandse universiteiten waar Neerlandistiek wordt gedoceerd, vind je op deze website, in het onderdeel Neerlandistiek Wereldwijd.

Kanttekening:

De afbakening van de opleidingen Neerlandistiek in het buitenland is niet zo eenvoudig: dé student Nederlands in het buitenland bestaat niet. Er is de studie Nederlands als hoofdvak, als bijvak (en daarbinnen nog verschillende opsplitsingen), studenten volgen soms slechts een onderdeel van de Nederlandse studie (taalverwerving, literatuur), enz.

Bovendien wordt de afbakening bemoeilijkt doordat er een heel aantal randgevallen bestaan. Zo is de studie van het Nederlands in Zuid-Afrika zo nauw gelinkt aan die van het Afrikaans (bvb. als het gaat om historische taalkunde), dat de grens vaak moeilijk te trekken is.

Ook heb je studenten die enkel het Nederlands als bronnentaal bestuderen, bijvoorbeeld omdat ze tijdens hun studie vaak met Nederlandse teksten in aanraking komen. Dit is onder andere het geval voor 35.000 rechtenstudenten in Indonesië, waar oudere wetteksten vaak nog in het Nederlands zijn opgesteld. Opleidingen Nederlands als bronnentaal zijn niet opgenomen in de benaderende schatting.
18 oktober 2017