Ik wil graag Nederlands leren. Waar kan ik een cursus volgen?

Dat hangt af van waar je woont en van wat je opleidingsniveau is.

Wie in Nederland of Vlaanderen woont, kan om te beginnen terecht bij de universitaire talencentra, ook als je geen student bent. Vaak stellen zij wel bepaalde eisen aan het opleidingsniveau. Ga naar het overzicht van websites van de verschillende universitaire talencentra om hun cursusaanbod en toelatingsvoorwaarden te bekijken.

Naast de universiteiten zijn er in Nederland en Vlaanderen ook nog vele andere aanbieders. Zowel commerciële als niet-commerciële instellingen. Hier kun je vaak ook terecht als je opleidingsniveau wat minder hoog is.

Wie in Vlaanderen op zoek is naar een cursus Nederlands, kan ook rekenen op de verschillende 'Huizen van het Nederlands'; zij helpen anderstalige volwassenen om uit het grote aanbod een cursus te selecteren die aansluit bij hun specifieke niveau en behoeften. Op het Taalunieversum staat een overzicht van de websites van de verschillende huizen van het Nederlands.
 
Voor Nederland zijn goede startpunten de site werk.nl, en ook het centrale toegangsloket voor het volwassenenonderwijs in Nederland, Roc.nl. Deze staan ook vermeld in het overzicht op het Taalunieversum, naast andere overzichtswebsites.

Vermeldenswaardig is ook het overzicht van Nederlandse universiteiten van de Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs.

Ook buiten Nederland of Vlaanderen kan men Nederlands (als een vreemde taal) leren. Wereldwijd zijn er ongeveer 175 universitaire instellingen waar Nederlands wordt gedoceerd.
Een overzicht van die instellingen vind je in de adressenbank neerlandistiek in de wereld (neerlandistiek wereldwijd).
23 november 2012